Igang med cricket i Blåbyhallen

– Vi ønsker at flere norske ungdommer skal bli med, sier initiativtaker Sharaf Safi. Han er kaptein på det som er starten på et cricketlag som samles hver fredag i Blåbyhallen.

Sharaf Safi håper mange har lyst til å delta på cricket i Blåbyhallen. – Det er bare å møte opp på fredagskveldene, sier han.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Cricket er ikke den ballsporten som er mest vanlig i Norge, men i andre deler av verden, spesielt i Storbritannia, India og Pakistan er dette en utrolig populær sport.

Cricket er et ballspill der to lag med 11 spillere hver konkurrerer om å få flest mulig poeng etter å ha slått ballen lengst mulig vekk ved hjelp av et balltre.

Trenger flere folk

Sporten har sitt opphav i Storbritannia og selve opprinnelsen til cricket er uklar. Fra 1500-tallet er lignende spill kjent i England, trolig utviklet fra gamle angelsaksiske ballspill og forskjellige folkeleker langt tilbake i middelalderen, ifølge Wikipedia.

I Norge begynte innvandrere fra asiatiske land å spille cricket allerede i 1960-årene. Den første klubben ble stiftet i Oslo 1976, og ved utgangen av 2016 var det registrert 61 cricketklubber i åtte forskjellige fylker. Nå har sporten kommet til Sortland, der man håper på at flere skal hive seg med og svinge balltreet.

– Vi har samles fredager i Blåbyhallen, og håper på at vi skal få med oss flere norske ungdommer med på laget. I dag er vi ganske få, vi er syv-åtte stykker. Vi trenger mer folk, siden det skal være 11 på ett lag,  sier kaptein Sharaf Safi.

Han legger til at de har ikke fått noe fastsatt time ennå, men er til stede fredager under Åpen Blå, som er åpen hall.

– Hjertelig velkommen

Selv startet Sharaf å spille cricket da han var bosatt i Pakistan, og er glad for at man nå er i startgropa for cricket på Sortland. For seks uker siden startet de opp med å samles for å utøve sporten, og håper nå på å skaffe nok til å ha et lag.

– Foreløpig er det nesten ingen som vet at vi har begynt å spille cricket. Hvis noen har interesse av å komme og være med, så er de hjertelig velkommen, sier han.

– Utstyret fikk vi på plass for to uker siden, vi har fullt utstyr for tre stykker, hjelm, leggbeskytter og balltre. Per nå har vi ingen plass å lagre utstyret, det er Utsikten bofellesskap som passer på utstyret vårt, men vi har fått beskjed om at vi må finne oss en plass der vi kan lagre dette, sier han.

Safi tilføyer at det er Randulf Nedrum, SLT-koordinator i kommunen som tok kontakt og spurte om de trengte utstyr.

– Han ordnet utstyr til oss, det var veldig bra. Vi håper å få i gang et cricketlag, fordi det finnes mange andre steder, både Harstad og Finnsnes og i mange andre kommuner har man egne cricketlag, sier Safi.

– Veldig likt slåball

– Det som er spennende med å spille, er at de norske ungdommene har spilt slåball, og dette er nesten som slåball. I England i juli er det Wold Cup, og Norge har eget herrecricketlag og damecricketlag som er med, sier han.

De som spiller nå har tidligere bodd på asylmottak, og er bosatte flyktninger i kommunen. Fire av disse er ungdommer som har flyttet tilbake til Sortland.

– De har valgt meg til kaptein, og jeg skal snakke med kommunen og spørre om vi kan få timer til trening i hallen. Vi anbefaler de som er norske ungdommer til å komme og bli med. Cricket er veldig populært rundt om i verden, og vi håper mange her skal bli hekta på cricket, sier Safi.

På trenerjakt

– I de vanlige reglene spiller man ute, men det går ikke an å gjøre hele året på grunn av været. Men til sommeren blir det bra, da skal vi spille på fotballbanen utenfor Blåbyhallen, sier han.

De er også på trenerjakt, og håper å finne noen som er interessert.

– Vi trenger en som kan være trener, en voksen som kan vise og forklar oss. Jeg kjenner flere som har spilt cricket som er fra India og har vært åtte-ti år i Norge, og vi håper at noen kan stille opp å være trener, siden flere har erfaring og har spilt tidligere. Det hadde vært veldig bra, sier Safi.

– Det vi trenger nå fra kommunen er at de ordner timer til oss i hallen, også håper vi å få på plass en trener, sier han.