Vil støtte forslag om nei til ny grunnrenteskatt på havbruksnæringen

Sortland Høyres ordførerkandidat Marthe Hov Jacobsen deltar på Høyres Landsmøte denne helgen. Her vil hun blant annet støtte forslaget om at det ikke skal innføres en ny grunnrenteskatt på havbruksnæringen.

Marthe Hov Jacobsen (H).  Foto: Innsendt

Sortland

Denne helgen reiser Sortland Høyres ordførerkandidat, Marthe Hov Jacobsen, på sitt første landsmøte. Der skal hun blant annet holde innlegg om noen av sine hjertesaker, digital kompetanse i skolen, i tillegg til at hun skal snakke om hvordan man kan være en positiv politiker for næringslivet.

Hov Jacobsen vil også støtte annen fanesak under landsmøtet, nemlig forslaget om at det ikke skal innføres en ny grunnrenteskatt på havbruksnæringen. Hun mener at Nordland er en av regionene som vil bli rammet hardest av særskatten

– I vår region er havbruk en av de største verdiskapende næringene. Næringen og de ansatte bidrar med milliarder i skatteinntekter til hele kysten allerede, i tillegg fikk kommunene i Nordland i fjor utbetalt 456 millioner kroner gjennom Havbruksfondet. En grunnrenteskatt vil pålegge norsk sjømatnæring høyere skatt enn andre norske bedrifter og det vil svekke konkurransekraften til en av Nordlands viktigste eksportnæringer. Vi vil heller videreutvikle havbruksfondet slik at ordningen gir vertskommunene årlige og forutsigbare inntekter, sier Hov Jacobsen i en pressemelding.

I tillegg til Hov Jacobsen, er også ordførerkandidat i Andøy, Matz Abrahamsen, og 1. kandidat til fylkestinget, Beate Bø Nilsen, vesterålsdelegater på landsmøtet.

– Høyres landsmøte er et politisk verksted. Det er første gang jeg deltar, og jeg gleder meg stort til å være med og utforme fremtidsrettet politikk for Sortland og regionen, slår Marthe Hov Jacobsen fast.