– Vær nøye med å melde inn brukene

På Bruksvaktsentralen til Kystvakat har man til nå registert nesten 3600 fastående bruk under årets skreifiske.

På Brukssentralen til Kystvakta har man oversikten over faststående bruk under skreifisket, og fiskerne oppfordres til å rapportere inn bruk.   Foto: Kystvakten

Sortland

Det er på Twitter Kystvakten kommer med oppfordringa til fiskerne som er i full gang med årets sesong.

– Skreifisket er i gang og Bruksvaktsentralen kan melde om mye innmeldinger på faststående bruk og har registrert nesten 3600 stykk per i dag. Vær nøye med å melde inn og ikke minst ut ditt bruk, er oppfordringa fra kystvaktas Brukssentral.