Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland:

– Hvilken mulighet har kommunen å stoppe en stor privat barnehage å bli bygget i Sortland?

Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland ønsker ikke en stor privat barnehage i Sortland. Derfor stiller han ordføreren flere spørsmål i forkant av torsdagens formannskap.

Christoffer Ellingsen ønsker et bedre vintervedliekhold over brua, og økt beredskap for å forhindre at vogntog skaper trafikkkaos.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Ellingsen sikter til et medieoppslag i Bladet Vesterålen  hvor det kommer frem at Magnar Løvdal og Astrid Karlsen ønsker å selge arealene de eier i Lamarka til bygging av en større, privat barnehage.

Det kommer frem at det foreligger en intensjonsavtale mellom de private grunneierne og de private driverne av barnehagekjeden Hoppensprett.

Dette har fått Rødt Sortlands Ellingsen til å reagere.

– Her opplyses det videre at en slik avtale er 3-4 år gammel. I forhold til utvikling av barnehageplasser i Sortland er det politisk vedtatt at det skal planlegges en stor, kommunal barnehage i sentrum. Intensjonen er at dette skal tilføre nye plasser etter behov og erstatte andre kommunale og eventuelle ikke-kommunalt drevne barnehager i kommunen.

Spørsmålet har fått Marthe Hov Jacobsen i Sortland Høyre til å reagere.

I dag er det kun Hoppensprett Bjørkmo barnehage som er kommersielt drevet barnehage i kommunen.

– De andre ikke-kommunale barnehagene er å anse som ideelle der formålet ikke er å ta ut profitt. Med den nevnte intensjonsavtalen om grunnavståelse til Hoppensprett AS og etablering av en ny og større, kommersiell barnehage i Sortland, vil dette i stor grad kunne endre eierstrukturen i barnehagesektoren. Antakelig vil dette også sette en stopper for bygging av en ny kommunal barnehage slik intensjonen er. Det vil i tillegg med stor sannsynlighet føre til økte utgifter til kommunen per barnehageplass og mindre muligheter for kommunen til å tilpasse tilbudet etter behov ut fra kommunens interesser, skriver Ellingsen.

Videre skriver han at det politiske vedtaket om ei innretning for bygging av en stor kommunal barnehage i sentrum, har vært kjent i flere år.

Ellingsen stiller derfor tre spørsmål i forkant av torsdagens formannskap:

  1. Hvor lenge har det vært kjent for Sortland kommune ved rådmannen at det er inngått intensjonsavtale mellom grunneier og Hoppensprett AS om mulig grunnavståelse til barnehage?
  2. Burde ikke opplysning om dette og mulig tiltak i den sammenheng vært lagt fram til politisk vurdering?
  3. Hvilken mulighet har Sortland kommune for å hindre at en kommersiell barnehagedriver bygger en stor privat barnehage i Sortland?