Marthe Hov Jacobsen, Sortland Høyre:

Mener Ellingsen bommer med kritikk mot planer om etablering av privat barnehage

Høyres ordførerkandidat, Marthe Hov Jacobsen, mener det er bra at Rødts Christoffer Ellingsen spør om Hoppensprett barnehage i Formannskapet, men mener spørsmålet har til hensikt å legge ballen død før politisk behandling.

Marthe Hov Jacobsen (H) mener nødnett og kostnader med dette som er kommet utenfor kommunens kontroll, er en sak som må tas opp i Vesterålen regionråd.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

– Jeg registrerer at Rødt argumenterer for å stoppe utbygging av en privat barnehage, uten at det er lagt frem noe for politisk nivå.

Ellingsen spør: Hvilken mulighet har Sortland kommune for å hindre at en kommersiell barnehagedriver bygger en stor privat barnehage i Sortland?

– Altså et rent ideologisk spørsmål, uten noe som helst fokus på innhold og kvalitet, skriver Jacobsen i et motsvar til Ellingsens utspill, som ble sendt ut til media tidligere i dag.

– Det er svært positivt at nye aktører har lyst å etablere seg og skape arbeidsplasser i Sortland. Det minste vi må forlange er at politikerne er nysgjerrige på hva en etablering kan innebære.

Hov Jacobsen mener spørsmålene bør derfor være:

 • Hvordan driver Hoppensprett barnehager i dag?
 • Hvor mange plasser ser de for seg?
 • Er pedagognormen oppfylt?
 • Er foreldrene fornøyde?
 • Hva er sykefraværet blant ansatte?
 • Hvordan jobber de med de ansatte på ledelse og kompetanse?
 • Er det særlige aktiviteter barnehagene er opptatt av, som friluft eller musikk?
 • Hvordan bruker de fjell og fjære?
 • Hvilken mat serverer de? Hvordan er uteområdene?
 • Hvordan legger de opp samarbeidet med foreldrene?
 • Og har barna det bra i en Hoppensprett barnehage?  

Videre peker hun på at Høyre vil ha på plass en kvalitetsplan for barnehage, uavhengig av eierskap.

– Vår jobb er å gi barna og foreldrene et best mulig tilbud. Da må vi ta jobben med å vurdere alternativene før vi konkluderer.