Stjal drosje. Dømt til fengsel

En sortlending må i fengsel og betale bot for taxityveri.
Sortland

En sortlending i 30-årene sto i Vesterålen tingrett tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 342 tredje og første ledd, som i korte trekk er å stjele en bil.


Stjålet drosje kom til rette

Politiet etterforsker nå tyveri av en drosje på Sortland natt til søndag.

 

Grunnlaget er at han søndag 20. mai i fjor skal ha stjålet en taxi tilhørende Sortland Taxi og kjørt med denne i Sortland. Påfølgende skal han da ha tatt gjenstander tilhørende drosjeeieren fra bilen.


 

Aktor la ned påstand om at tiltalte skulle dømmes til fengsel i 45 dager og erstatte drosjeeieren med kroner 4.700 kroner.

Forsvarer la ned påstand om frifinnelse, alternativt mildest mulig dom.

Nektet

I retten nektet tiltalte for å ha stjålet taxien.

Retten la det imidlertid til grunn at tiltalte kunne knyttes til tyveriet da han hadde overlevert flere gjenstander, en mobiltelefon, en vhf-radio og nøkkelen til bilen til en mann. På mobiltelefonen, som tilhørte drosjeeieren, var det flere bilder av tiltalte.

Ett av fotoene var tatt samme dag som tyveriet ble begått. Tiltalte kunne ikke forklare hvordan det var blitt tatt foto av ham med en telefon som var oppbevart i den borttatte bilen.

Et vitne fortalte også at hun hadde sett den stjålne bilen den morgenen den ble tatt. Bilen ble forlatt like ved hennes bolig og hun vitnet også at hun hadde sett en mann gå forbi boligen like etter. Hun mente denne mannen lignet på tiltalte.

«De tidsnære bevis taler med betydelig tyngde for at det var tiltalte som var gjerningsmannen. Han har ikke kunnet redegjøre for hvordan gjenstandene som var i bilen da den ble stjålet, var kommet i hans besittelse. Tilsvarende hvordan han var motivet på foto tatt med telefonen til fornærmede i saken», heter det i domspapirene.

På bakgrunn av bevisene, fant retten det som bevist at tiltalte hadde utført tyveriet.

45 dager

Mannen fikk for tyveriet en dom på 45 dagers fengsel. Den dømte mannen fikk også et krav fra drosjeeieren på tapt nøkkel, nettbrett og andre gjenstander i bilen på totalt 4.700 kroner. Dette ga ikke retten medhold i, da loven ikke gir grunnlag for erstatning av løsøre ved bilbrukstyveri.

Det kommer ikke frem om dommen er anket, men den er forkynt den domfelte.