Entreprenør har stevnet Sortland kommune

Kommuneadvokat Knut Erik M. Harjang informerte om ei stevning i formannskapet i Sortland torsdag.

Det er arbeidet ved Maurnes skole som er kilde til konflikten.  Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

Sortland

Stevningen kommer fra Inge Jensen Maskin og gjelder opparbeidelsen av uteområdet ved Maurnes skole og hvilke områder som er omfattet av dette.

Inge Jensen maskin mener at asfaltarbeid ikke var inne i kontrakten, mens Sortland kommune mener det motsatte.

Harjang informerte at Sortland kommune har holdt tilbake et beløp som sikkerhet i lys av konflikten. Kravet fra entreprenøren er at Sortland kommune skal betale ut et beløp på 706.000 kroner.

I stevningen er det opplyst at entreprenøren ønsker rettsmekling.