Inviterer til folkemøte om samferdsel og trafikksikkerhet

Frp-lagene i Vesterålen og Lødingen, inviterer til møte om samferdsel og trafikksikkerhet på Sortland torsdag.

Ann Myrbakk Andersen  Foto: Privat

Sortland

– Dette møtet er ekstra aktuelt med tanke på flere trailerulykker denne vinteren, der særlig Vesterålen har blitt hardt rammet. Tematikken på møtet er derfor veldig aktuell, sier gruppeleder for Samferdsel for Frp-lagene i Vesterålen og Lødingen, Ann Myrbakk Andersen.

Til møtet kommer blant andre Richard Dagsvik fra fylkeskommunen. Han skal snakke om Statens vegvesens ansvar for vedlikehold og kontrakter til entreprenører på fylkesveiene.

Nestleder for transport og kommunikasjonskomiteen på fylkestinget, Morten Stordalen, skal, sammen med medlem av transportkomiteen og Fylkesleder for Nordland FrP, Dagfinn Olsen, også holde innlegg. De to herrene skal blant annet prate om gjennomførte tiltak for tungtransporten som skal øke trafikksikkerheten.

Representanter fra Myre fiskemottak er også til stedet og setter døgnåpen tollstasjon på agendaen.

Dårlig veistandard

Myrbakk Andersen understreker at samferdsel er veldig viktig i Vesterålen med tanke på alle mengdene fisk som eksporteres fra næringa.

– Veistandarden er dårlig. Det ene er at det øker risikoen for uhell og ulykker, men det er også belastende for kjøretøyene når veistandarden er så dårlig. Det blir heller ikke noe bedre av at omkjøringsmulighetene er få, sier hun.

– Vi ønsker inderlig at fylkesveien skal bli riksvei og at det løftes inn på statsbudsjettet, fordi løftet som trengs er så stort, legger hun til.

Åpen debatt

Kvelden avsluttes med en debatt som åpner opp for spørsmål fra publikum.

– Tanken med debatten er ikke at to personer skal debattere, men at publikum kan stille spørsmål til foredragsholdere. Og så blir det sikkert også en del spørsmål om alle hendelsene med dårlig skodde vogntog i Vesterålen, sier Myrbakk Andersen.

Nå håper Myrbakk Andersen at folk tar turen innom Samfunnssalen torsdag kveld, der møtet starter kl. 18.00.

– Vi oppfordrer folk til å komme. Det blir også en fin mulighet til å treffe politikere som jobber med samferdsel til daglig, slår hun fast.