300.000 kroner i Sortland til Actic Race of Norway

Sortland kommune leier inn konsulentbistand for 72.000 kroner for å få en prosjektleder for Arctic Race of Norway 2019.

Det ligger an til folkefest i midten av august, når Arctic Race of Norway kommer tilbake til Vesterålen.   Foto: Arkivfoto

ARN 2019 går av stabelen Fra 15. -18. august. Tredje etappe starter i Sortland og går gjennom store deler av Vesterålen, før den avsluttes med en bratt stigning opp til Storheia i Hadsel. (176,5 km).  Foto: Skjermdump

Sortland

Det er Konsulenttjenester Nord AS ved Arne Osnes som er leid inn som prosjektleder, i forbindelse med at Sortland er vertskommune for en del av ARN 2019.

Prosjektlederens oppgaver er spesifisert i oppdragsavtalen, blant annet deltakelse på ARN-seminar i Svolvær fra 6.–8. februar, samt å koordinere samarbeidet mellom kommunen og næringslivet i Sortland.

Skal koordinere funksjoner

Det skal også etableres og videreføres kontakt med alle involverte funksjoner i gjennomføringen av ARN 2019 innenfor Sortlands ansvarsområde, herunder politiet, lege- og helsetjenester, brannvesen, teknisk etat og Visit Vesterålen. Dette kontaktarbeidet omfatter på noen områder også Øksnes kommune.


Orientering om Arctic Race of Norway:

– Godt at du sier at det er en dugnad og en folkefest

Petter Ytterstad, representant for Arctic Race of Norway (ARN), orienterte torsdag formannskapet i Sortland om planene for årets sykkelritt. Det er mye som skal på plass før rittet fra 15. til 18. august i år, men at effektene av rittet er stort – det var klart.

 

Prosjektlederen skal koordinere og sikre forsvarlige løsninger og bemanning av alle traseer som benyttes i Sortland og Øksnes kommune, samt nødvendige parkeringsarealer rundt arrangementet. Det skal inngås avtaler med frivillig bemanning langs traseene, forutsatt gjort gjennom lokale lag og foreninger.

ARN 2019 går av stabelen Fra 15. -18. august. Tredje etappe starter i Sortland og går gjennom store deler av Vesterålen, før den avsluttes med en bratt stigning opp til Storheia i Hadsel. (176,5 km).  Foto: Skjermdump

 

Løses internt

I Øksnes løses oppgaven internt, i og med at kommunen ikke er vertskommune for mål eller start.

– Det er forskjell på Sortland, Øksnes og Hadsel. I og med at Sortland og Hadsel er mål- og startkommuner er det de som har mest. Så egenlig er det Sortland som har ansvaret for Øksnes. Vår oppgave er å bidra med det vi kan opp mot de, sier ordfører Karianne Bråthen.


Planlegger for Arctic Race i Øksnes

Øksnes kommune er godt i gang med å planlegge rundt at Arctic Race og Norway skal innom Øksnes på sin ferd gjennom Lofoten og Vesterålen i august.

 

– Hos oss løser vi ikke dette med egen prosjektleder, vi løser det med å fordele oppgaver internt i organisasjonen. Det er litt mer arbeid å være vertskommune for start og mål, så vi trenger ikke å hyre inn bistand, sier hun.

– Siden vi er startkommune er der en del ting som kommunen må sørge for å ivareta, det gjelder alt fra oppsetting av merkebånd til vakter og til dette med tilrettelegging i startområdet, sier rådmann i Sortland, Randi Gregersen.

Totalt 300.000 kroner

– Det er en del oppgaver som vi må gjøre noe med, og da tenker vi at det er greit å ha en person som kan koordinere dette arbeidet hos oss. Det vil bli et samarbeid mellom næringsliv, frivillige lag og foreninger og kommunen. Vi ser for oss at det er en fordel å ha noen som holder tråden i dette, som en koordinator, ser hun.

I forrige formannskapsmøte, den 21. mars ble det bevilget inntil 300.000 kroner til tilrettelegging for ARN.

– Vi vet ikke hva vi skal bruke penger på ennå, det er ikke noe konkret klart, men vi har satt av en sum slik at vi har noe å jobbe med. Og vi tenker det er viktig at noen holder ei hånd med å koordinere de oppgavene som skal løses, sier Gregersen.

Leier inn lag og foreninger

– Det er satt av ei ramme på 300.000 kroner, men man har ikke kommet helt i mål med å lage et konkret kostnadsoverslag. Vi ønsker å leie inn frivillige lag og foreninger som skal sørge for å passe på kryssene og ha trafikksikring. Dette blir utenom det ARN gjør selv og inne i selve byen er det politiet som står for dette, sier næringskonsulent Geir Breivik.

– Vi ønsker også å samarbeide med de tre andre kommunene, Øksnes, Lødingen og Hadsel, når det gjelder hva slags tiltak vi må gjøre. Vi ønsker også og få sponsormidler, sier han.

– Saken i formannskapet er for å ha en sikkerhet, at vi har penger som vi helt sikker kommer til å trenge i alle fall deler av, sier Breivik.

Ringvirkninger til lokalt næringsliv

Ringvirkningsanalyser som er laget, viser at ARN sørger for økt omsetning for næringslivet.

– Der er utarbeidet tre ringvirkningsanalyser, som viser den positive effekten sykkelrittet har. For det første gir det noe til frivillige, lag og foreninger som kan gjenbrukes i deres aktivitet. Også omsetningen i lokalt næringsliv øker som en følge av arrangementet, og analysen viser hvor mye av dette som tilfaller lokalt næringliv, sier Breivik.

Han tilføyer at sykkelrittet også spiller inn på bolyst og rekruttering av arbeidskraft til regionen.

– Markedsføringen av Vesterålen og Nord-Norge er stor. Reiselivsdestinasjonsselskapene sier de får konkrete henvendelser fra folk som har sett tv-bilder herfra, sier han.