Ønsker å føre opp et felles bygg i Vestmarka

Kommunen har blitt forespurt om å gi ei tomt til Sortland og omegn skiklubb og Sortland Røde Kors. De ønsker å sette opp et felles bygg.

Sortland Røde Kors og Sortand og omegn skiklubb ønsker å bygge et felles bygg i Vestmarka, som kan bli til glede for mange. Nå spør de kommunen om å donere ei tomt til formålet.   Foto: Ilustrasjonsfoto

Sortland

Tomta der man nå søker ervervelse av grunn ligger like ved Sortland camping i Vestmarka.

Ifølge et brev til kommunen, skal arealet benyttes til oppførelse av felles bygg til Sortland og omegn skiklubb og Røde Kors. Grunnflaten på bygget vil bli på 300 kvadratmeter, der underetasjen skal brukes til garasje for prepareringsmaskin og til materiell og utstyr tilhørende Sortland Røde Kors.

Kafè, kjøkken og møterom

– Øverste etasjen skal inneholde kafè, kjøkken, kontorer, tidtakerbu, møterom og sanitærløsninger. I tillegg er det tenkt en terrasse vendt mot sør, ifølge brevet fra lederen i Sortland og omegn skiklubb, Torgeir Arntsen og leder for Sortland Røde Kors, Lars Hannevold.

– Vi anmoder om en pris på tomten til kroner null, da tomten skal benyttes til allmennyttige formål, skriver Arntsen og Hannevold, som opplyser i brevet til Sortland kommune at tegningner av bygget vil foreligge i ettertid.

Store planer

Leder i Sortland Røde Kors, Lars Hannevold, sier til VOL at de har store planer.

– Vi er ennå tidlig i prosessen, og vi vet ennå ikke om vi får tomta. Der oppe er det et sånt prisnivå at hvis vi må betale for det hverken Røde Kors elle skiklubben råd til det. Hvis vi får den tomta har vi store flotte planer som hele Sortland befolkning skal få glede av. Og det gjelder både medlemmer i skiklubben, medlemmer i Røde Kors, alle som er glad i marka og alle andre som vil, sier han.