Skal delta i nasjonalt prosjekt

Sortland Havn skal bidra i prosjektet «Smart kystfart» som er finansiert av Kystverket.

Rune Monrad, havnesjef i Sortland Havn KF.  Foto: Arkivfoto

Sortland

Det opplyser Rune W. Monrad, havnesjef ved Sortland Havn, i en pressemelding.

– Prosjektets overordnede mål er å bidra til og nå prioriterte, nasjonale mål om mer gods på sjø. Fordelen med sjøtransport er at samfunnet får en gevinst i form av færre ulykker, mindre støy og kø, redusert lokal luftforurensning og klimagassutslipp, samt at slitasjen på infrastrukturen er lavere for sjøtransport enn transport langs vei, sier han.


Nå blir tømmerstablene et helt vanlig syn i havna

Den første bilen med tømmer er kommet til Sortland Havn. I nordenden av havna er det satt av 1000 kvadratmeter som skal brukes til lagring. – All ny aktivitet er spennende, og det er snakk om flere tusen kubikk med tømmer som skal skipes ut, sier driftssjef Einar Glad Hansen

 

Ti havner deltar

Sortland Havn er en av ti havner som skal delta i prosjektet, i tillegg til skipsekspeditørene og skipstrafikken knyttet til strekningen som deltar i prosjektet.

Total oversikt over hvem som deltar, finner du i faktaboksen under.


Disse deltar i prosjektet
 • Sortland Havn KF
 • Borg Havn IKS
 • Helgeland Havn IKS
 • Narvik Havn KF
 • Hammerfest Havn KF
 • Kirkenes Havn, Lyngdal Havn
 • Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS
 • Nesna havn/NesnaTerminalen
 • Brækkans Ekspedisjon AS
 • Brønnøy Havn KF og NNDF (Nord-Norges Dampskipsekspeditørers Forbund).
 • Fra NNDF deltar John Hansen som også er styreleder i det Sortlandsbaserte selskapet Nordtrafikk AS.
 

– Konkrete løsninger basert på erfaringer

Prosjektet skal også peke på tiltak som kan gi konkurransedyktige, tilrettelagte og effektive havne og terminaltilbud for sjøbaserte transportløsninger, kontra rene veibaserte løsninger dør til dør. Samtidig skal havnene gi innspill på hvordan styring og tilrettelegging av kystflåten kan bedre samordning og kapasitetsutnyttelse. Her kan blant annet flåtestyringssystem kjent fra veitransportsiden, være av interesse.

– Prosjektet vil være et samarbeid mellom aktørene som inngår som del av sjøtransport, og gjennom flere arbeidsmøter beskrives konkrete løsninger basert på erfaringer, trender og utvikling, sier Monrad.

Sluttrapporten skal leveres til Kystverket innen utgangen av november i år.


Selger flytebryggeanlegget i Torghuken

Flytebryggeanlegget i Torghuken i Sortland, er lagt ut for salg, står det å lese på Sortland havns hjemmeside.