Ønsker man storflyplass og hvor skal den ligge?

– Avinor understreker at regional oppslutning og enighet er viktig

Sortland og Hadsel skal forsøke å komme med en felles uttalelse til Avinor, når det gjelder innspill til ny flyplasstruktur. – Vi har et håp om å kunne gi en uttalelse fra Hadsel og Sortland der vi prøver å være samkjørt på hva vi prioriterer, sier Karl-Erling Nordlund (Sp).

Varaordfører Karl-Erling Nordlund orienterte om møtet med Avinor, og at man ønsker å kunne gi et felles innspill til fremtidig flyplass-struktur.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Varaordfører i Sortland, Karl-Erling Nordlund (Sp) har vært til stede i møter med Avinor, og gav formannskapet i Sortland ei orientering.

– Avinor har hatt møte med alle kommuner i Lofoten og noen kommuner i Vesterålen. Utgangspunktet er at man ser behov for en større flyplass i regionene på grunn av sterk vekst i trafikken, sier Nordlund.

Hva slags fly skal brukes i fremtiden, og billettpriser er faktorer som vurderes i Avinors arbeid.

Ses på i sammenheng

– I dag har man små fly med lav kapasitet. En storflyplass betyr at to små flyplasser må bort. Blant det som var tatt opp i møtet på Leknes er at det er store kostnadsforskjeller mellom de fire ulike alternativene. Kostnadene er grovt beregna, det er ingen finregning, sier han.

Storflyplass på Stokmarknes eller storeflyplass på Leknes i Lofoten er alternativ man ser på. Eller en storflyplass i Gimsøy på Malnes, eller i Laukvika.

–Så kan man se for seg at man lager en storflyplass samlet for Lofoten og Vesteråøen og da er det Laukvika. For Stokmarknes er det snakk om en kostnad på 10-11 milliarder kroner, da ser man vei og flyplass i sammenheng. Og det skal man gjøre i det videre arbeidet, sier Nordlund.

For Laukvika er kostnaden det dobbelte, opp mot 20 milliarder kroner.

– Det er også et alternativ med kun veiløsning mot Evenes. Hva vil reisetida være for de ulike alternativene? Det man ønsker tilbakemelding på fra regionen og kommunene er hvordan prioriterer man?

Konklusjon til høsten

Så er spørsmålet hva som prioriteres.

– Det man prioriterer, er det kortest mulig reisetid eller er det lavest mulig priser? Og hvordan priorterer man regularitet? Vi er i samtale med og avventer innspill fra Vesterålen næringsforening. Vi har et håp om å gi en uttalelse fra Hadsel og Sortland der vi prøver å være samkjørt på hva vi prioriterer, sier Nordlund.

Avinor kommer til Sortland den 5. juni for å holde et nytt møte. Da har man også fått mer nøyaktig kartlegging av det værmessige rundt alternativene for flyplass.

– Man ser for seg et avsluttende møte til høsten. Nå har man satt opp disse alternativene, for da å komme med noen konklusjoner, sier han.

– Hva er vikigst?

Fristen for å gi innspill er 15. mai, og dermed kommer saken på nytt opp i formannskapet 10. mai.

– Når vi kommer med innspill, om vi prioriterer pris eller tid har det veldig stor betydning for om vi snakker Skagen eller Leknes, når Avinor kommer med sin anbefaling. Hvis vi for eksempel prioriterer pris, kan det påvirke hvordan de prioriterer?

– Noen alternativer koster mer, men har kortere reisetid. Hva er da viktigst, at vi kommer oss til Oslo i løpet av dagen?, spør Karl-Erling Nordlund.

Storflyplass på Skagen forutsetter tunell under Hadselfjorden. Og det samme gjør en samlet storflyplass for Lofoten og Vesterålen.

– Men det er to ulike tunnelplasseringer som de regner på. Gjør man noe med flyplassstrukturen, så faller Svolvær bort. Blir det storflyplass på Stokmarknes, så skjer det. For Lofoten faller også leknes bort om Skagen blir stor, sier han.


– Kort frist

– Vi har kort frist, jeg tenker at det er viktig at vi snakker for Vesterålen. Og er litt overraska over at ikke regionrådet er mer «på» i dette. Jeg vet heller ikke om man er enig i Vesterålen for hvordan løsning man skal gå for. Men hvis vi vil vinne fram, må vi ha en plan, slår Marthe Hov Jacobsen (H) fast. 

Christoffer Ellingsen (Rødt) sier hvis det skal være enighet, må man som gode samfunnsborgere se på helheta, ikke bare på Vesteråen.

– En regional oppslutning og enighet er svært viktig,  det er det Avinor sier, slår varaordfører Karl-Eling Nordlund fast.