Midlertidig løsning for akutt problem mens helsehus planlegges

I disse dager utredes bygging av midlertidig legekontor i 1. etasje på rådhus II, på Sortland. Samtidig vurderer man å leie eksterne lokaler for å bistå legene som har et akutt plassproblem.

Fastlegene på Sortland har akutt behov for plass. Lokaler i rådhus II er en midlertidig løsning, dette skal erstattes med et helsehus, sier kommunalsjef Ann Kristin Vinje.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Kommunalsjef i Sortland kommune, Ann Kristin Vinje, orienterte formannskapet i sakene om helsehus og framdriften for nytt legekontor.

– I formannskapsmøte 18. desember ble det vedtatt en rekke punkter når det gjelder å få et helhetig legekontor, sier Vinje.


– Vi etablerer legekontor i 1. etasje i sørfløya på rådhus II for å løse den akutte situasjonen for fastlegene i Sortland midlertidig. Dette skal erstattes med et helsehus, utredning og plassering av dette igangsettes i 2019, sier Vinje.

Jobber parallelt

Samtidig som utredningen, undersøkes det for leie av lokaler.

– Administrasjonen jobber nå parallelt med både utredning av 1. etasje på Rådhus II, samt vurdering av mulige eksterne lokaler. Det har vært benyttet megler for å finne relevante lokaler på markedet, og kommunen har mottatt informasjon fra flere interessenter for leie, sier Vinje.

Hun forteller formannskapet at flere steder blir vurdert med tanke på å leie lokaler eksternt, i tillegg til lokalene i sørfløyen på rådhuset. 

Til politisk behandling til våren

– Av konkurransemessige hensyn kan vi ikke gå i detaljer på hvem vi har dialog med videre frem mot ferdigstillelse av utredningen. Det er satt endelig frist til å gi tilbud til 17. april, sier hun.

Saken skal ifølge kommunalsjefen komme til politisk behandling i løpet av våren.

– Fortsatt er det en del utfordringer som må avklares, men det tas sikte på å fremme saken til politisk behandling i løpet av våren, slår Vinje fast.