Overnattingstallene i Vesterålen fortsetter å falle

Det blir stadig færre som overnatter i Vesterålen.

Lofoten vinner de fleste vinterturistene. Vesterålen fortsetter tilbakegangen.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

I alle fall hvis vi skal tro på de offisielle tallene fra Statistisk Sentralbyrå, som blant annet ikke måler overnattinger på Airbnb og bookinger gjort via enkelte nettsteder på steder som ikke er hotell.

I årets to første måneder ble det bokført 11.003 overnattingsdøgn i Vesterålen, som var 845 færre enn på samme tid i fjor. Det er en nedgang på 7,1 prosent. 9.687 av døgnene var hotellovernattinger, 788 færre enn året før. Det er en nedgang på 7,5 prosent.

Imidlertid får overnattingsstedene bedre betalt. Losjinntektene per overnatting var på 817 kroner. På samme tid i fjor var inntekten på 767 kroner. Det er en økning på 6,5 prosent.

I Lofoten er tendensen den stikk motsatt av Vesterålen. Samlet ble det solgt hele 45.210 overnattingsdøgn i Lofoten i januar og februar. Det er en oppgang på 19,7 prosent.

Hotellovernattingene økte med 12,2 prosent til 21.852 døgn. Lofoten er dermed fire ganger større enn Vesterålen.

Losjiinntektene per døgn falt imidlertid i Lofoten fra 613 til 594 kroner. Vesterålen banker med andre ord Lofoten på pris.