Sortland kommune avviser erstatningskrav

I forbindelse med at det i vinter oppstod en vannskade i en bolig som følge av tilbakeslag, har Sortland kommune mottatt et varsel om regresskrav.

Sortland kommune avviser kravet om erstatning, og viser til at problemet som førte til vannskade oppstod i en privat kum.   Foto: Arkivfoto

Sortland

Det er Sparebank1 Forsikring som har sendt varsel om regresskrav til Sortland kommune. Det var i midten av februar det oppstod vannskade på en bolig i Snorres vei, og vannskaden oppstod som følge av tilbakeslag i boligen.