Saken startet med en anonym chat

En vesteråling møter denne uken i Vesterålen tingrett tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot ei mindreårig jente. Saken startet da jenta chattet med Prosenteret.

AKTOR: Aktor Thor Erik Høyskar skal overbevise retten om at en mann fra Vesterålen er skyldig i en rekke seksuelle overgrep mot ei mindreårig jente. Mannen erkjenner ikke straffeskyld.  Foto: Jørn Aune

Sortland

Tiltalte svarte klart og tydelig nei da han fikk spørsmål om han erkjente straffskyld for noen av de seks hovedpunktene i tiltalen.


Tilalte: – Jeg er ikke skyldig

Vesterålen tingrett har satt av fem dager til å behandle en overgrepssak der en vesteråling er tiltalt for en rekke overgrep mot ei jente. Jenta skal ha hatt et tillitsforhold til mannen.


Et bilde, noe elektronisk kommunikasjon fra Facebook og vitner er det aktor skal legge frem for retten som beviser i saken. Det betyr at det er få fysiske beviser i saken.

Aktor Thor Erik Høyskar sa videre at annen elektronisk kommunikasjon mellom tiltalte og fornærmede er slettet.

I tillegg skal det spilles av 9,5 timer med tilrettelagte avhør av fornærmede.

Ip-adresser

Høyskar sa at det var 12. desember i 2017 at en person, som sa at hun var ei mindreårig jente fra Nord-Norge, chattet anonymt med PROsenteret.

PROsenteret er et nasjonalt senter som gir tjenester til personer med erfaring fra prostitusjon, og som har en anonym chattetjeneste.

Personen fortalte om overgrep, men ville ikke si hvem hun var. PROsenteret tok kontakt med Kripos, som sporet opp ip-adressen til telefonen som den anonyme personen hadde brukt til å chatte med. På den måten fant politiet frem til fornærmede.

En ip-adresse er en unik adresse som alle enheter som er koblet til internett har.

Etter at politiet fant frem til fornærmede, ble hun innkalt til tilrettelagt avhør, og også tiltalte ble da innkalt til avhør. Tiltalte er avhørt to ganger i forbindelse med saken.

Det er satt av fem dager til saken. Det meste av tiden de første dagene vil gå med til å spille av de tilrettelagte avhørene.