FAU ved Lykkentreff:

– Foreldre eller ansatte er aldri blitt spurt om hvordan vi opplever barnehagen

FAU ved Lykkentreff reagerer på at oppvekstsjefen kommer med uttalelser om barnehagen som de føler ikke stemmer overens med virkeligheten.
Sortland

– Vi reagerer på at noe blir lagt fram som et problem, når det ikke oppleves som et problem blant ansatte og foresatte, sier Henriette Endresen.