– Vi har ventet og gledet oss lenge til dette

Sortlandskolen har fått et pc-løft og 8. klasse ved både Sortland ungdomsskole og Holmstad skole har nå fått flunkende nye pc-er.

IT-ansvarlig ved Sortland ungdomsskole, Henning Benum sammen med Sunniva Eilertsen, Benjamin Glad Pedersen, ordfører Tove Mette Bjørkmo og rektor Vidar Halvorsen.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

I forbindelse med det store pc-løftet i Sortlandsskolen, ble det under budsjettmøtet før jul bevilget penger til nye pc-er til samtlige åttendeklassinger. Onsdag var ordfører Tove Mette Bjørkmo innom 8. trinn ved Sortland ungsomsskole, i ei markering av at elev pc-ene nå er kommet på plass.

Enklere skolehverdag

–Det er hyggelig å være her i dag i forbindelse med en så gledelig sak, som at dere alle nå har fått deres egen pc, som skal være deres i alle årene til dere går ut av 10. klasse, sier Bjørkmo, som tilføyer at hun egentlig for sjeldent er innom skolene.

Hun fikk elevene til å love å si i fra, om det trengs og understreker at døra til ordførerkontoret står åpen. 

– Om dere er noe dere ønsker å si, er det bare å ta kontakt så skal jeg komme hit så fort jeg kan, sier hun.

Det har tatt tid å få pc-ene på plass, både innkjøp, installering og det å få de på plasspå skoene. Elevene selv fryder seg over at det nå blir en langt enklere skolehverdag. Så langt har arbeidet med å luke bort noen «barnesykdommer« pågått. Hver av elev-pcene utgjør ei investering på 7.500 kroner.

Kaja Sofie Skog, til venstre og Linn Sofie Jensen forteller at de har gledet seg lenge til pc-ene.   Foto: Tone M. Sørensen

 

– Det blir mye lettere når vi slipper å gå ut i gangen og registrere oss for å hente ut en pc. Nå har vi hver som er vår egen, og det er bra, mener Sunniva Eilertsen.

–Jeg tror også det blir enklere å ta vare på dem, fordi vi har et ansvar, sier Benjamin Glad Pedersen.

Stadig mer digitalisering

– Totalt utgjør pc-investeringen 700.000 kroner. Foreldre til alle elevene i 8. klasse har skrevet under på en avtale med mange punkter, der elevene er ansvarlige for å ta godt vare på pc-ene. For det er ikke slik at disse skal kastes etter tre år, de skal gå videre til nye åttendeklassinger, sier rektor Vidar Halvorsen.

I nesten samtlige skoletimer blir pc-brukt, unntaket er gym og kunst og håndverk. Og enda mer blir det i framtida.

– Fremtida er digital, og stadig mer digitaliseres. Fra høsten av får dere ny læreplan, og i den er enda mer digitalisert. Vi håper også at det at dere nå har fått et så godt arbeidsverktøy også vil gi seg utslag på karakterne når dere går ut i 10. klasse, sier Halvorsen.

–Det som vi har tenkt med satsinga, er at dette er et godt verktøy for dere å bruke, både nå og når dere skal videre på skole og søke jobb i framtida. Jeg har all tro på at dere kommer til å ta god vare på disse. Det vi ønsker er at dette skal bli til det beste for dere, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo.

–Rask pc, men litt tregt nett

– Vi har ventet lenge på dette, så vi er glade for å ha fått pc-ene nå, sier Linn Sofie Nilsen og Kaja Sofie Skog.

Tobias Hansen kommenterer at han synes det er fint at alle nå har tilgang på pc, ikke bare elever som har slitt med dysleksi. Han mener også at det er litt synd at man ikke har anledning til å ta pc-ene med hjem.

–Det er fordi dette er for sårbart utstyr til at de kan fraktes i vesker. Det er heller ikke vanlig ved andre skoler at elevene får anledning til å ta med seg hjem. Vi er veldig glade for å nå ha fått dette på plass, og at vi nå kommer på et nivå med elev-pc er på lik linje med andre kommuner der det satses, sier Vidar Halvorsen.

– Også tenker vi det at når dere har fått så flott utstyr, så vil det være med på å utforme inntrykket dere har av hjemkommunen, at det er en god kommune. At dere når dere har vært i Oslo eller andre steder og tatt utdanning, kan komme til å flytte tilbake hit, sier rektoren.

–Pc-ene er kjempebra, de er veldig raske, men selve nettet er litt tregt, sier Benjamin Glad Pedersen.

Både rektor og IT-ansvarlig Henning Benum lover elevene at nettverket til skolen skal forberdes, slik at det blir raskere.