Kjempenhøyrundkjøringen på Sortland:

Kommunen vedtok å tilby kjøp av eiendom

Torsdag vedtok kommunestyret i Sortland å tilby seg å kjøpe eiendommet til ekteparet Fjærvoll, for 4,75 millioner i kroner.
Sortland

Torsdag vedtok kommunestyret i Sortland å tilby seg å kjøpe eiendommen til ekteparet Birger og Karin Fjærvoll i forbindelse med rundkjøringen i Kjempenhøy. Summen er på 4,75 millioner kroner.

Vedtaket, som du kan se under, var basert på et forslag fra SVs Oddmund Enoksen. Forslaget sier nei til innløsning, men innebærer altså at kommunen tilbyr å kjøpe eiendommen.


Vedtak om Kjempenhøy

Sortland kommune vedtar følgende i forbindelse med gjeldende reguleringsplan for rundkjøringi kryss Kjempenhøy/Vesterålsgata:


  1. Krav om innløsning av gnr. 15 bnr. 619 etter pbl. § 15-2 tas ikke til følge.

  1. Krav om innløsning av gnr. 15 bnr. 311 og 1886 etter pbl. § 15-2 tas ikke til følge.

  1. Krav om erstatning fra eier av gnr. 15 bnr. 1847 etter pbl. § 15-3 tas ikke til følge.

  1. Sortland kommune tilbyr Karin og Birger Fjærvoll å kjøpe eiendommen gnr 15 bnr 311 og 1886 for kr. 4.750.000 + dokumentavgift og tinglysningsgebyr.

            Det forutsettes at eiendommen selges som den er, jfr. avhendingslovens § 3-9, og for øvrig i henhold til avhendingslovens bestemmelser og at det inngås ordinær kjøpekontrakt hvor tidspunkt for overtakelse avtales.

            Frist for aksept av tilbudet settes til 15. mai 2019.


  1. Eventuelt kjøp iht. punkt 4 finansieres over kommunens investeringsbudsjett.

Dårlig idé

I likhet med flere andre representanter i kommunestyret, mente Enoksen at det var på høy tid å bli ferdig med saken.

– Å sende saken til formannskapet er en dårlig idé. Vi synes det var rett å si nei til kravet om erstatning, men mener det måtte gjøres et valg. Derfor mener jeg at den beste løsningen er å tilby ekteparet Fjærvoll at kommunen kjøper eiendommen for 4,75 millioner kroner, i tillegg til dokumentavgift og gebyrer, sa han.


Her er vedtaket som gikk gjennom

Vedtaket ble dermed som følger:

Sortland kommune vedtar følgende i forbindelse med gjeldende reguleringsplan for rundkjøring i kryss Kjempenhøy/Vesterålsgata:

1. Krav om innløsning av gnr. 15 bnr. 619 etter pbl. § 15-2 tas ikke til følge.

2. Krav om innløsning av gnr. 15 bnr. 311 og 1886 etter pbl. § 15-2 tas ikke til følge.

3. Krav om erstatning fra eier av gnr. 15 bnr. 1847 etter pbl. § 15-3 tas ikke til følge.

Tilleggspunktene som også ble vedtatt:

FS 28/19 - 19/3623 - Krav om innløsning og erstatning - Reguleringsplan for rundkjøring i kryss Kjempenhøy/Vesterålsgata

Tillegg til innstillingen:

  1. Sortland kommune beklager til eiere av gnr. 15 bnr. 311 og 1886, Karin og Birger Fjærvoll, dersom det i forkant av FS sak 161/17 (oktober 2017) og i samme sak kunne oppfattes som at kjøp av eiendommen med overveiende sannsynlighet ville bli gjennomført.
  2. Formannskapet vil på bakgrunn av dette vurdere mulige andre forhandlingsløsninger uavhengig av bestemmelser i Plan- og bygningsloven for denne eiendommen.

Formannskapet ber rådmannen følge opp og rapportere tilbake til formannskapet

 

Ifølge Enoksen må beløpet sees i sammenheng med at det er to år siden eiendommen ble taksert, og at beløpet må sees ut fra dette. Han mente at taksten den gang var rimelig vurdert. I tilbudet nå, er differansen større en det som antas å være markedsverdi i dag, sier han.

–Opp til dem å ta mot tilbudet

Enoksen understreket også at det ligger i forslaget at det skal gjennomføres som kjøp, der forutsetningen er at man inngår kjøpekontrakt.


Endelig reguleringsplan for Kjempenhøykrysset

18. oktober vedtok kommunestyret i Sortland reguleringsplan for rundkjøring i Kjempenhøykrysset. Samtidig ble det kraftig debatt om kompensasjon for grunneierne i området.

 

– Vi inviterer til forhandlinger, så er det opp til Fjærvoll om de vil ta imot tilbudet, sa han.

Flere av kommunestyrerepresentantene mener det er på tide å bli ferdig med saken.

– Vi støtter dette fullt ut. Når du får en offentlig rundkjøring inn i hagen din, og det forringer eiendommen, bør saken være enkel. Samtidig vil det sette punktum for saken, sa hun fra talerstolen. La oss få ei avklaring og gi innbyggerne forutsigbarhet, slik at de kan gå videre med livene sine, Marthe Hov Javobsen fra Høyre.

– Hva med de andre?

Christoffer Ellingsen fra Rødt,  understreket senere at saken ikke er avsluttet i dag, og at man nå skal gå inn i forhandlinger. Rødt-politikeren mente at det er viktig å ha organiserte rammer når slike situasjoner oppstår, og han understreker at han ville hatt større aksept for forslaget fra SV dersom det konkluderte med at innløsning var riktig.


Fjærvollparets advokat Stian Paulsen:

– Det virker som man har forhandla på falske håp

Fjærvollparets advokat mener kommunen har oppført seg merkelig i relasjonen til Fjærvoll-parets innløsning. Det framstår som at man har gjort en helomvending som er dramatisk, mener han.

 

– Det er også to andre som får en rundkjøring inn i hagen i denne saken. Hvordan skal man håndtere det?, lurte Kristoffer Ellingsen fra Rødt på.

– Det er forskjell når rundkjøringen går helt til verandaen din, men slike saker må behandles hver for seg, repliserte Jakobsen.


Kommunen om Fjærvoll-parets situasjon:

– Vi satser på en avklaring av saka innen utgangen av mars

Sortland kommune ønsker ikke å kommentere noe særlig rundt Kjempenhøyrundkjøringa og mulig erstatning til Birger og Karin Fjærvoll. Men kommunalsjef Ann-Kristin Vinje sier de ønsker en avklaring i saka.


Kan dukke opp flere saker

Odd Erling Nordlund fra Senterpartiet, understreket også at denne saken ikke er over, og utelukker ikke at det kan dukke opp flere slike saker i fremtiden.

– Siden dette er i Vesterålsgata, kommer det til å dukke opp flere slike saker i fremtiden, slo han fast.


Vedtok å gå videre med Kjempenhøy-rundkjøring

Enstemmig gikk formannskapet i Sortland videre med arbeidet med den såkalte Kjempenhøy-rundkjøringen.