Styret i Kulturfabrikken KF:

Skal fordele 200.000 kroner til grendehus i kommunen

Styret i Kulturfabrikken KF skal i år fordele 200.000 kroner i tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i Sortland kommune.

Svein Robert Vestå, styreleder i Kulturfabrikken KF, oppfordrer alle grendehus til å søke om tilskudd.  Foto: Innsendt

Sortland

Styreleder, Svein Robert Vestå, viser i en pressemelding til tidligere annonsering hvor søknadsfrist er satt til 1. mai.

Årets tilskudd et dobbelt så stort som tilskuddet i 2018, som var på 100.000 kroner. I 2017 og 2016 ble det derimot fordelt ut tilskudd på 200.000 kroner.

– Disse midlene har stor betydning for bygdene, sier Vestå.

Han sier også at grendehus er svært viktige samlingspunkt.

– Når man får gode lokaler genererer det mere aktivitet, og også større leieinntekter, konstaterer han.