I tre vesterålskommuner øker skatteinntektene ekstra mye

Tre vesterålskommuner hadde ekstra god skatteinngang i mars.

Ordfører i Øksnes, Karianne B. Bråthen.  Foto: Tommy Hansen

Sortland

Det viser ferske tall fra SSB.

  • I Bø og Øksnes økte den kommunale skatteinngangen med 6,6 prosent fra mars i fjor. Bø økte fra 16,7 til 17,8 millioner kroner, mens Øksnes økte fra 35 til 37,3 millioner kroner.
  • Sortland økte den kommunale skatteinngangen med 6,1 prosent fra 76,8 til 81,5 millioner kroner.

Andøy økte med 4,0 prosent og Hadsel økte med 3,0.

I naboregionen hadde Lødingen en økning på 2,0 prosent.

Kommunene har i gjennomsnitt en skattevekst på 4,4 prosent. Det betyr at tre vesterålskommuner er over landsgjennomsnittet.

Når det gjelder skatt totalt, øker landsgjennomsnittet med 8,4 prosent fra mars i fjor til mars i år. Det er først og fremst oljeskatten som gir klingende mynt i statskassa.

Skatteinntektene økte med 45,3 prosent fra mars i fjor til mars i år. I alt kom det inn 22 milliarder kroner i oljeskatt, som var syv milliarder mer enn mars måned i 2017. Kommunene bokførte to milliarder kroner mer i skatteinntekter, mens «det offentlige» økte til sammen med 13 milliarder kroner.

Skatt til kommunene
Tall i mill krmar.18mar.19Vekst%
16,717,86,6
Øksnes35,037,36,6
Sortland76,881,56,1
Andøy35,136,54,0
Hadsel57,559,63,7
Lødingen15,315,62,0