1. mai-markering i Sortland:

– Man ser at det nytter å engasjere seg

Arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai vil markeres med de samme rammene som tidligere i Sortland. I år er det de unges kamp for miljøet som står i framsetet, med parolen «Ta UNGE og FRAMTIDA på ALVOR – grønn omstilling NÅ».

1. mai-komiteen, fagforeningene og partiene Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet oppfordrer alle til å delta under årets 1. mai. Fra venstre: Johnny Torgersen (R), Frøydis Finnseth Jansen fra Nei til EU Vesterålen og Lødingen, Andreas Hjelle (R), Synnøve Skauge (SV), Christoffer Ellingsen (1. mai-komitteen), Lill-Kristin Johannessen (Ap) og Marina Lillehaug, fagforbundet og leder av 1. mai-komiteen.  Foto: Ann-Julie Nordgaard

Sortland

– Vi tar opp i oss det store og brede engasjementet som særling unge har vist oss den siste tiden, både lokalt og i store deler av den vestlige verden. Det er helt nødvendig å vise til andre tiltak enn det vi ser rundt oss i dag. Resultatene av klimaendringene vises tydeligere og tydeligere, og naturens tålegrense presses hardt, sier 1. mai-komiteen.

Christoffer Ellingsen i 1. mai-komiteen, sier at de synes det er viktig å ta unge og fremtida på alvor.

– Vi ønsker å løfte denne kampen frem, for den må tas på alvor. Vi har dårlig tid, sier han.

I videoen får du vite hva som skal skje på Sortland 1. mai.


 

– Er ikke håpløst

I likhet med tidligere år er det et bredt samarbeid mellom fagbevegelsene og de politiske partiene på venstresiden.

Ifølge Ellingsen er folk i Sortland stort sett opptatt av det meste.

– Tidligere år har det vært konsekvensutredningen av Lofoten, Vesterålen og Senja som har vært i hovedfokus, men det har vi endret litt i år. Det fordi at Arbeiderpartiet endelig har vedtatt at de ikke ønsker å gjennomføre en slik konsekvensutredning, sier han.

– Man ser at det nytter å engasjere seg og at det ikke er håpløst. Det er hardt, men det er viktig at man stiller opp. Man må delta i debatten hvis man skal være med på å bestemme, sier Lill-Kristin Johannessen (Ap).

– Berører på et personlig plan

Det vil bli et bredt spekter av paroler som folk kan stille seg bak. Johannessen sier at det er flere kampsaker og paroler som berører på et personlig plan.

– For oss sortlendinger er det kanskje spesielt dette med trailertrafikken som berører. Vi har en parole der det står «Trailertrafikk, strengere krav og mer kontroll». Det er en veldig viktig sak, sier Marina Lillehaug, som er fra Fagforbundet og er leder av 1. mai-komiteen.

– I den forbindelse er vi i Nei til EU Vesterålen og Lødingen veldig opptatt av Kabotasje, utnytting av billige trailere og sosial dumping. Disse sjåførene er de siste slavene vi har igjen her, sier Frøydis Finnseth Jensen, fra Nei til EU Vesterålen og Lødingen.

I tillegg til kampsaker som omhandler stabile arbeidsforhold, lokal verdiskapning, velferdsstaten og arbeidstakernes rettigheter, blir også saker om ambulansetjenesten i Vesterålen og dagens abortlov et tema.

– Dette er jo arbeidernes internasjonale kampdag, og derfor ønsker vi i Sortland også å vise solidaritet med det palestinske folket ved å gi støtte til kravet om egen stat, sier Ellingsen.

– Ingen selvfølge

Representantene som står i bresjen for 1. mai-arrangementet, oppfordrer så mange som mulig til å delta under årets markering.

– Mange tenker at det ikke er har så mye å si om man deltar i 1. mai-tog eller ikke. Jeg vil si at arbeidslivet og velferdsstaten er såpass under press i Norge at det absolutt har noe å si, sier Johnny Torgersen (R).

– De godene som forgjengerne våre har arbeidet for og som vi har i dag, er det ikke noen selvfølge at vi vil ha i fremtiden. Derfor er det viktig at folk engasjerer seg, konstaterer Johannessen (Ap).