I én kommune koster det ekstra mye for barnehageplass

Lødingen har den desidert høyeste foreldrebetalingen i barnehager i Vesterålen og Lødingen.

Foreldre på Sortland betaler desidert minst for barnehageplassene. Arkivfoto 

Sortland

Det viser en fersk rapport fra SSB.

I gjennomsnitt koster en barnehageplass i Lødingen 32.919 kroner. Det er 5.144 kroner mer enn en barnehageplass koster i Sortland. Differansen utgjør 15 prosent.

For hele landet var foreldrebetalingen i januar år 31.200 kroner, som var 1,5 prosent høyere enn året før.

Andøy, Bø, Øksnes og Sortland har alle lavere foreldrebetaling enn landsgjennomsnittet. Finnmark er det fylket med lavest foreldrebetaling. Det koster drøyt 29.000 kroner for en barnehageplass. Møre og Romsdal er dyrest. Her koster det drøyt 32.000 kroner.

I denne beregningen er det tatt hensyn til betalingsmoderasjon grunnet lav inntekt, gratis kjernetid, søskenmoderasjon og friplasser. Betalingssatsene er beregnet for hva private husholdninger faktisk betaler for en barnehageplass. Da foreldrebetalingen er knyttet til husholdningenes inntektsnivå, vil forskjellige gjennomsnittlige satser på tvers av fylker også reflektere forskjeller i inntektsfordelingen til husholdninger med barn i barnehager mellom fylkene. På samme måte vil en endring i betalingssatsene reflektere både endringene i brutto-inntekten til barnefamilier, og kommunenes barnehageordninger.

Foreldrebetaling i Vesterålen og Lødingen

Lødingen      32.919

Hadsel           31.098

Andøy           30.651

Bø                 28. 997

Øksnes          28.988

Sortland        27.775

Alle tall i kroner.

Kilde: SSB