Vil ha ny barneskole i Lamarka med plass til 600 elever, i tillegg til ny skole på Strand

Sortland Høyre ønsker å bygge to nye skoler, begge med tilknytning til to nye idrettshaller. I Lamarka er ønsket å samle elever fra Sortland, Holand og Lamark i en skole, mens ny skole på Strand skal romme elever fra Maurnes og Sigerfjord.

Ann-Rita Mårstad og Marthe Hov Jacobsen la fram ambisjonene for fremtidens skoler i Sortland.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Tirsdag presenterte Høyre det som er deres visjon for fremtidens Sortlandsskole. Ann-Rita Mårstad og ordførerkandidat Marthe Hov Jacobsen (H), forteller at det var bred enighet på medlemsmøte rundt løsningen man har landet på.

– For oss er det ikke et mål å legge ned skoler. Målet er å rigge en helt annen skole, som tar inn over seg hvordan den moderne skolen er. Det gjelder både nye læreplaner, nye profesjonsutdanninger og arbeidslivet elevene skal ut i og ny teknologi, sier Jacobsen.

– Vi får ikke rigget syv slike moderne skoler, vi kan ikke bygge syv nye skoler, en konsekvens av våre ambisjoner om å tilby det beste til elevene er at vi må ha færre skoler, sier hun.

600 elever i Lamarka

Problemet i Sortland er at Sortland barneskole er nedslitt og må erstattes. Enn rekke andre skolebygg stammer fra 1950-tallet og har store driftskostnader og behov for oppgradering.

Høyre har sett på skolestrukturutredningen i Sortland som en mulighet til å tenke nytt. Og skjeler også til andre kommuner, som er i ferd med å bygge topp moderne skoler, som i Hadsel kommune.

– Det som er vår anbefaling er at nye Sortland barneskole blir en ny skole med plass til 600 elever som samler elver fra Lamarka, Holand og Sortland, og som er innflyttingsklar høsten 2024. Den får plass til 600 elever og samlokaliseres med ny idretts- og svømmehall, sier hun og tilføyer at mår man lander skolestruktur så skal hallproblematikken løses.

– Innholdet i skolen blir topp moderne, med praktiske rom, øvingsrom, laboratorium og skal få profesjoner som helse og sykepleiere inn i skolene, sier hun.

Innflyttingsklar høsten 2027 på Strand

– Når det gjelder nye Strand barneskole anbefaler vi en helt ny barneskole som samler elever fra Strand, Maurnes og Sigerfjord og er innflytningsklar høsten 2027. Den vil få plass til 350 elever og samlokaliseres med ny flerbrukshall og vil få samme innhold som den nye skolen på Sortland, sier Jacobsen.

Hun viser til at det er bred enighet om å bygge en ny Sortland barneskole, og at alle utredninger sier at dette er nødvendig.

– Når vi skal bygge en så bra skole på Sortland, må vi kunne tilby det samme til resten av elevene i kommunen. Vi kan ikke ha forskjell på hva slags fasiliteter elevene har, man må ha tilgang på samme tilbud og innhold på Strand og Sortland, slår hun fast.

Opprettholder Holmstad

Det har vært spørsmål rundt etablering av 1-10. skole på Strand.

– Vi ønsker at vi samler alle ungdomsskoleelever fra Sortland på Sortland ungdomsskole fra høsten 2020. Det er det plass til, og vi får da et større fagmiljø og mer bredde i kompetansen. Holand skole anbefaler vi at flyttes over til Lamark høsten 2020, sier hun.

Høyre har valgt å opprettholde Holmstad skole, der 1.- 7. trinn opprettholdes.

– Så er dilemmaet at når skolen på Sortland er ferdig, har den kapasitet til Holmstad. Man kan vurdere å flytte dit, men det vi sier nå er at vi opprettholder 1- 7. trinn. Det krever at det legges til rette for at de skal få fasiliteter, sier hun.

Jacobsen utdyper at grunnen til at man vil bevare Holmstad, er at det er gjort utbedringer ved denne skolen som gjør at den er i bedre stand enn Stand og Sigerfjord skoler. Holmstad er også den skolen som er lengst unna sentrum i forhold til skyss.

– Vi mener ungene våre og de ansatte fortjener en skole for framtida, der alle elever får like muligheter. Og like gode og moderne skoler som det vi finner i de store byene. Vi ruster opp for et sterkt fagmiljø i skolene, der man skal ha moderne og spesielle rom til en større satsing på praktiske fag, og særlig fokus på psykisk helse. Og de nye skolene bygges med tilknytning til nye haller både på Strand og Sortland, slår Marthe Hov Jacobsen fast.