Damsikring av Storvannet:

– Nye krav fører til betydelig høyere kostnader enn tidligere antatt

Den nye dammen ved Storvannet vil få nest høyeste konsekvensklasse, konsekvensklasse tre. – Dette fører til betydelig høyere kotsnader enn tidligere antatt, sier kommunalsjef Ann Kristin Vinje.

Kommunalsjef Ann Kristin Vinje.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Kommunalsjef Ann Kristin Vinje gav formannskapet ei orientering om status for damsikring av Storvannet.

– Kommunen har kommet så langt at man har utarbeidet og sendt inn planer for bygging av dam ved Storvannet til NVE. Dammen vil få nest høyeste konsekvensklasse, klasse tre og det gir betydelig høyere kostnader enn tidligere antatt, sier hun.

Bakgrunnen for at det er stilt krav til at dammen skal være konsekvensklasse tre, er Statsnett sitt anlegg på Ånstad og den videre utbygginga av Vestmarka industriområde.

Vanskelig å rekke fristen

Alle grunneierne har gitt sitt samtykke til tiltaket, unntatt en.

– En av grunneierne har ikke gitt samtykke til tiltaket. Prosessen har også tatt lengre tid enn ønsket, kravet fra NVE er at dammen skal være ferdig bygd til 1. desember 2019. Vi er i gang med forberedelser til byggesaksbehandling, og å få ut anbud på prosjektet. Saka skal nå overføres utbyggingsavdelings der anbud er forberedelse, sier hun.

Det gjelder også varslingsplaner, for å få ferdigstilt selve dammen.

– Som dere sikkert skjønner lar fristen seg vanskelig realisere med de nye utfordringene som har oppstått i byggesaka. I tillegg kommer fristene som vi er lovpålagt å forholde oss til i forhold til anbudsprosesser. Saka har høy prioritet i organisasjonen. En realistisk frist til ferdigstillig vil bli satt så snart alle forhold er avklart, sier Vinje.

Hun uttalte også at man har en god dialog med NVE i saken om dambygging.

Kan legge føringer for senere saker

Roar Wessel Olsen (H) stilte spørsmål rundt krav som må avklares.

– Betyr dette at vi i andre saker kan oppleve en liknende situasjon, der vi må rydde alle forhold med grunneier. Spørsmålet er egentlig om disse forholdene er komplekse eller lette å løse, sier han. 

– Forholdene som gjenstår i de to andre sakene vi har med denne grunneieren er prinsipielle og litt komplekse fordi de setter føring for senere saker om grunnavståelse. Vi kan ikek forkaste oss og har ekstern advokat inne i saken. Så dette er ikke noe rådmannen ønsker å behandle fort og enkelt, bare for å bli ferdig, sier Vinje.

En av de andre sakene som gjelder grunnavståelse er Bjørklundveien.

– Har det konsekvenser?

– Jeg forstod at noen av kravene som har kommet har med næringsområdet å gjøre. Hvis jeg oppfatter det rett, betyr det at dersom man ikke har damsikring innenfor fristen, vil det ha konsekvenser for videre utbygging av næringsområdet?, spurte Christioffer Ellingsen (Rødt).

Vinje svarte at det vil ikke få konsekvenser, men at det har med dimensjonering av dammen å gjøre.

– Når saka er blitt utsatt ei stund, så har vi vinter vil det være vanskelig å gjøre det areidet da, ettersom man nå ikke har alt klart?, spurte Christoffer Ellingsen.

– Det er vanskelig å uttale seg om per nå, det får inn i detaljene for byggeprosjektet og den endelige tidsplanen, sier Ann Kristin Vinje.