Ny flytebrygge til 2,2 millioner kroner til Torghuken

Det måtte ei tilleggsfinansiering til for å få på plass ny flytebrygge i Torghuken. – Dette er så viktig for reiselivet at vi har ikke råd til å la være, sier Beate Bø Nilsen (H).

Beate Bø Nilsen (H).   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Rådmannen anbefaler at det som tidligere er vedtatt i kommunestyresak, at det anskaffes flytebryggeanlegg; to stykker bølgedempingsbrygger, anskaffelse av flytebryggeanelegg utstyrt med vann og strømpost og forberedt til fremtidig flytting eller utvidelse, i tillegg til å anskaffe benker og levegg på 140 centimeter.

For å få ferdigstilt den nye flytebrygga i Torghuken, inkludert landarbeid krevde ei oppjustering av kostnadene fra 1.250.000 kroner til 2.220.000 kroner. I rådmannens forslag til innstilling anbefales det at dette finansieres ved låneopptak og innarbeides i budsjettregulering.

– Viktig for reiselivet

Beate Bø Nilsen gav klar tale når det gjelder tilleggsfinansiering for å få ny flytebrygge på plass.

– Nå er det snakk om nye bestillinger over budsjett, men dette er såpass viktig i reiselivssammenheng at man har ikke råd til å la være, det er min holdning til det. Jeg ser positivt på at vi får dette inn i neste budsjettregulering, sier hun.

Karl-Erling Nordlund (Sp) støtter konklusjonen, og mener flytebryggeanlegget i sentrum ikke bare er viktig for reiseliv.

– Det er veldig positivt for bildet av Sortland og av sentrum, og det som har vært formulert er det stor politisk enighet om. Vi kan ikke være den blå byen ved sundet også skal man ikke kunne lande her med båt, sier han.

– Så er det litt beklagelig at vi øker med en million, mem det er en del kvalitetsssikring som er gjort for anlegget som det investeres i, det er ikke bare bryggeanlegget fordi her ivaretar man en helhet i det som må til av installasjoner. Det er bedre at vi får totaliteten i forkant, enn at det skal komme etterpå.

– Nå får vi investert i alt vi trenger, og jeg støtter vedtaket, sier Nordlund.