Kommunisme fortsatt viktig for Rødt:

– Tar med oss engasjementet og felleskapet inn i valgkampen

– Fra Vesterålen har vi konsentrert oss om Nord-Norgebanen og vindmøller, sier Kamilla Fossem rett etter at landsmøtet til Rødt er over.

LANDSMØTE: Her er delegasjonen fra Nord-Norge til landsmøtet i Rødt sammen med partileder Bjørnar Moxnes, partisekretær Benedikte Pryneid Hansen fra Alta og 1. nestleder Marie Sneve Martinussen fra Kirkenes.  Foto: Pressefoto

Sortland

– Nordland hadde 22 delegater fra lokallag over hele fylket. Forslag til uttalelser fra flere av lokallagene ble vedtatt av landsmøtet. Det gjelder blant annet fiskeripolitikk og stopp privatisering av persontogtrafikken på Nordlandsbanen. En uttalelse om Nord-Norgebanen ble oversendt landsstyret til sluttbehandling etter som det kommer en foreløpig rapport fra Jernbanedirektoratet om noen dager som skal ut på høring, melder Rødt i Nordland i en pressemelding.

ENGASJEMENT: – Vi tar med oss engasjementet og fellesskapet inn i valgkampen, sier Kristin Bang, Susanne Hansen og Kamilla Fossem i Rødt.  Foto: Innsendt

Fra Vesterålen var det med tre delegater, Kamilla Fossem, Susanne Hansen og Kristin Bang.

Fossem sier at vesterålsdelegasjonen var delt i synet på bruken av ordet «kommunisme».

– Et flertall gikk for å beholde ordet kommunisme i partiets prinsipp-program. Her var vi fra Vesterålen delt i synet. Vi hadde ikke med oss noe mandat, så vi stemte etter egen mening. Kommunisme er uansett viktig for Rødt, sier Fossem til VOL.


Rødt med valgliste for første gang i Andøy:

Ingvild Schønfeldt på toppen

Rødt er klar med ni navn på valglista i Andøy. Det ble gjort etter at partiet ble etablert for to uker siden.


Fossem sier at abortlov, styrking av fagbevegelsen og sosial dumping er andre saker som har vært viktige under landsmøtet.

Fire kommuner

Rødt stiller i år valgliste i Andøy, Sortland, Øksnes og Hadsel. Fossem sier at partiet har mål, både på kort og lang sikt.

– Vi tar med oss engasjementet og fellesskapet som partiet har når vi nå skal drive valgkamp lokalt. Vi skal jobbe mot forskjells-Norge, for innbyggerne og ikke utbyggerne og mot flere landbaserte vindmøller. Målet er få å inn flest mulig representanter fra Rødt slik at vi kan gjøre en forskjell. Og i neste stortingsvalg skal vi over sperregrensen, sier Fossem.

– Konsentrert oss Nord-Norgebanen og vindmøller. Abortlov og

– Rødt er uansett kommunistisk parti. Flertallet stemte for å beholde kommunisme i prinsipprogrammet. Vi var litt delt fra Vesterålen.

PARTILEDER: Kristin Bang og Kamilla Fossem sammen med partileder Bjørnar Moxnes.  Foto: Innsendt.

– Tar med oss engasjementet og fellesskapet som partiet har til å drive valgkamp. Jobbe mot forskjells-Norge, innbyggerne og ikke utbyggerne. mot flere landbaserte vindmøller og mange andre saker. Tar med oss målet om å få inn flest mulig fra Rødt for å gjøre en forskjell. Skal over sperregrensen i neste stortingsvalg.


Rødt Øksnes valgliste

Partiet Rødt stiller valgliste med syv øksnesværinger