Underskudd for Alsvåg Plater As

Omsetningen i Alsvåg Plater As falt med 11 prosent fra 2017 til 2018 og selskapet fikk et mindre underskudd.

Alsvåg Platers bygg på Sortland.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

Driftsinntektene falt fra 33,4 millioner kroner til 29,7 millioner kroner. Dermed har selskapet brutt en trend. De syv foregående årene vokste selskapet fra 23,3 millioner kroner til altså 33,4 millioner i 2018.

Driftsresultatet falt fra 1,7 millioner kroner i pluss i 2017 til et driftsunderskudd på 55.000 kroner i 2018. Resultat før skatt endte på minus 108.000 kroner. I 2017 hadde selskapet en pluss på 1,6 millioner kroner.

Den tradisjonsrike sortlandsbedriften eies av Apas Eiendom, som kontrolleres av Martin Solheim og Wallstad Holding, som kontrolleres av Håvard Hamansen-Wallstad. Apas Eiendom As eier to tredjedeler av Alsvåg Plater As.

Ved årsskiftet hadde Alsvåg Plater As en sunn balanse. Omløpsmidlene oversteg den kortsiktige gjelden med en faktor på nesten fire. Totalbalansen er på 17,5 millioner kroner. Gjelden er på 3,9 millioner kroner og egenkapitalen er bokført til 12,1 millioner kroner.