Barnas 17. mai-tale i Sortland:

– Vi ønsker at alle skal føle at de hører til

Da Olav Randers-Pehrson og Live Kristiansen fra Lamarka skole, holdt barnas 17. mai-tale sammen med Johannes Høgden og Erikke Høve Albrigtsen fra Sortland barneskole, sto blant annet inkludering og mangfold i fokus.

Johannes Høgden og Erikke Høve Albrigtsen fra Sortland barneskole, og Live Kristiansen og Olav Randers-Pehrson fra Lamarka skole holdt barnas 17. mai-tale i Sortland.

Sortland

– Dagen i dag skal også minne oss om at samhold og fellesskap er viktig. Vi skal møte nye naboer med et smil. Vi skal stå sammen og støtte hverandre når ting er tungt og vanskelig, og oppmuntre hverandre til å gjøre vårt beste, sa Olav Randers-Pehrson.

Miljø ble også et tema da Erikke Høve Albrigtsen fikk ordet. Hun viste til den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg og hvordan hennes engasjement har påvirket de unge.

– Videre i miljødebatten tenker vi på Sortland barneskole at det er viktig å sette ord til handling, og at det vi gjør i det daglige alle sammen KAN gjøre en forskjell, sa Høve Albrigtsen.

Se hele talen øverst i saken.