Sortland best, Lødingen verst

Sortland kommer best ut av årets kommunebarometer, mens Lødingen ligger an til å bli den «verste» kommunen.

Atle Andersen er ordfører i Lødingen.  Foto: Hans V. Øye

Sortland

Det er bladet Kommunal Rapport som lager kommunebarometeret. Tallene er foreløpige. De endelige tallene publiseres 28. mai. 19

Alle kommuner er rangert, og «grunnskole», «eldreomsorg», «barnehage», «barnevern», «helse», «kultur», «økonomi», «kostnadsnivå», «miljø og ressurser», «saksbehandlingstid» og «vann, avløp og renovasjon» vurderes. I alt 152 nøkkeltall vurderes.

Det er knyttet stor prestisje til barometeret. Det er stas å komme høyt opp. Kommuner som kommer langt ned har en tendens til å legge mindre vekt på kåringene. Enkelte rådmann i Vesterålen har i sine kontrakter at kommunen skal oppover på listene.

En uke før det endelige barometeret publiseres, ligger Sortland an til å bli den beste kommunen i Vesterålen og Lødingen.

Sortland har inntatt 191. plass, som er ned åtte plasser fra i fjor.

Sortland skårer dårlig på «grunnskole» (311), men bra på «eldreomsorg» (72) og «kultur» (72).

Hadsel er foreløpig nest beste kommune i Vesterålen. Kommunen er rangert som nummer 270, og gjør et kraftig byks oppover på listene, hele 93. plasser.

Hadsel skårer dårlig på «grunnskole» (365), eldreomsorg (344), «saksbehandling» (316) og «kostnadsnivå» (342), men veldig bra på barnehage (14). På det siste punktet rykker kommunen 102 plasser opp på listen.

Øksnes er rangert som nummer 302, som er ned 35 plasser fra i fjor. Øksnes skårer dårlig med «grunnskole» (305), «eldreomsorg» (355), «barnehage» (375), «miljø og ressurser» (352), men godt på «kultur» (74). På det siste punktet faller Øksnes likevel 52 plasser på listen.

er rangert som kommune nummer 374, som er opp 40 plasser fra i fjor.

Bø skårer dårlig på «grunnskole» (343), «eldreomsorg» (309), men bra på «sosialhjelp» (100) og «kultur» (67).

Andøy kommer svakest ut av vesterålskommunene. Foreløpig er kommunen plassert på 383. plass, som er opp 16 plasser fra i fjor. Andøy skårer veldig dårlig på «grunnskole» (408), og best på «økonomi» (194).

Lødingen rangeres i år som nummer 417, som er ned 28 plasser fra i fjor. «Sosialhjelp» (417) er en særlig dårlig post for Lødingen, mens «kultur» gir bra skåre (84).