Folketallet synker i fire av fem vesterålskommuner

Det ble 25 færre vesterålinger i første kvartal i år,

Sortland var den eneste kommunen i Vesterålen med vekst i folketallet i første kvartal 2019.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Sortland

Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Vesterålen rammes særskilt av at folk får for lite barn. I første kvartal i år hadde Vesterålen og Lødingen et samlet fødselsunderskudd på 32 personer. Det vil si at det døde 32 flere enn som ble født i kvartalet. Dette er det tredje verste kvartalet siden 2010. I Første kvartal 2018 var fødselsunderskuddet på 41 personer. I første kvartal i 2018 var fødselsunderskuddet på 38 for Vesterålen og Lødingen.

Synker

Dermed synker folketallet nesten i alle kommuner. Det er faktisk bare Sortland som har vekst. I Blåbyen var det 10.518 innbyggere ved årets begynnelse. Ved kvartalets slutt i mars, var tallet økt til 10.559. Sortland var en av to kommuner med fødselsoverskudd, men dette var lite, bare to.

Andøy har det sterkeste fallet i kvartalet. Antallet innbyggere ble redusert med 24 i kvartalet. Fødselsoverskuddet var negativt med seks personer. Ved inngangen av kvartalet var det 4.771 innbyggere, og ved utgangen var det 4.747. Nedgangen er på en halv prosent.

Øksnes hadde en tilbakegang på 0,38 prosent fra 4.449 til 4.432, som er et fall på 17 personer. Øksnes var den andre kommunen med fødselsoverskudd. I Øksnes var differansen mellom antallet døde og antallet fødte èn person.

Hadsel og Bø hadde en tilbakegang på henholdsvis 0,22 og 0,26 prosent. Folketallet i Hadsel falt med 18 til 8.073. Folketallet i Bø falt med syv personer til 2.609.

I Hadsel ble det født 16 barn i kvartalet.

Går vi til Lødingen er tallene verre. Folketallet ble i første kvartal redusert med 21 personer. Fødselsoverskuddet var negativt med 14. Ved utgangen av kvartalet var det bare 2.056 personer bosatt i kommunen. Det er en nedgang på en prosent, eller dobbelt så mye som Andøy, som falt mest i Vesterålen.

Folketall01.jan31.marEndringEndr.%
Lødingen2 0772 056-21-1,0
Hadsel8 0918 073-18-0,2
2 6162 609-7-0,3
Øksnes4 4494 432-17-0,4
Sortland10 51810 559410,4
Andøy4 7714 747-24-0,5
Totalt32 52232 476-46-0,1