14 flere tjenestepersoner

Det siste året har det blitt 14 flere polititjenestepersoner i Vesterålen.

Dagbladet hevder at politiinspektør Per Erik Hagen i dag rår over betydelig flere stillinger nå enn da nærpolitireformen ble innført. 

Sortland

Det viser statistikk som Dagbladet publiserte mandag kveld. Nesten eele veksten har kommet på Sortland.

Nærpolitireformen debatteres heftig, og i går hadde Dagbladet en større artikkel. 192 av 422 norske kommuner skal, ifølge avisen, ha fått færre politiårsverk siden reformen ble innført i 2016.


Dagbladets fakta om tallene
  • Statistikken viser avtalte årsverk, som er det man forventer å arbeide ifølge arbeidskontrakten, og man tar ikke hensyn til overtid og ulike typer fravær. Det finnes ikke tall over ansatte på kommunenivå, bare årsverk.
  • Tallene gjelder for politi og lensmannsetaten, som inkluderer Politidirektoratet og PST, og særorganer i politiet.
  • Tallene inkluderer alle ansatte, ikke bare politiutdannede. De baserer seg på tall politiet selv har rapportert, og er en del av SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Det er også gjennomsnittstall.

Kilde: Dagbladet.

 

Talspersoner for Sp og Ap er kritiske og varsler spørsmål i Stortinget.

– Disse tallene overrasker meg dessverre ikke, snarere er dette en bekreftelse på de tilbakemeldingene vi har fått fra Politiets Fellesforbund og andre over hele landet de siste årene. Men det er godt å få tallene på papiret, for vi har etterspurt dette mang en gang, og bare fått til svar at «det har vært ei historisk satsing på norsk politi», sier Lene Vågslid, som er leder i justiskomiteen for Ap, til Dagbladet.

Avisen har publisert en statistikk for alle kommuner. Den bekrefter en sentralisering også i Vesterålen.

Hadsel har fått tre færre årsverk det siste året, og har bare ett årsverk, er redusert fra to til null, i Andøy er det blitt ett årsverk mer. Det er nå seks. Øksnes har mistet ett årsverk, og det skal være to igjen. Den store vinneren er Sortland, som ifølge Dagbladets tall har fått 20 flere årsverk. Samlet er antallet politiårsverk i Vesterålen steget med 14. Dette inkluderer alle type stillinger.

VOL har forsøkt å få politiet til å svare på om tallene er korrekte. Politiinspektør Per Erik Hagen svarer kort «nei» når vi spør om Sortland har 50 årsverk. Han har ikke utdypet svaret.

Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre sier til VOL at han synes – dersom Dagbladets tall er korrekte – at tallene er gledelige. De viser at det blir flere politifolk i distriktene.

– Dagbladets tall viser at det er 10 flere stillinger i Vesterålen nå enn da reformen ble innført i 2016, sier han.

Wessel Olsen sier at han støtter Nærpolitireformen.

– Om tallene er riktige, er vi på rett vei. Det har riktignok vært noen innkjøringsproblemer, men det er gledelig at det blir flere politifolk i Vesterålen, sier han.