Vil opprettholde alle skolene, bortsett fra én

SV var det siste partiet som ferdigbehandlet skolestrukturspørsmålet i Sortland, da de avholdt medlemsmøte onsdag kveld.

Leder i Sortland SV, Jørun Drevland (til venstre), sammen med partiets tre øverste kandidater til neste års kommunevalg. De består av veteranen Oddmund Enoksen , Christan Torset og Ina-Beathe Jensen.   Foto: Vidar Eliassen, arkiv

Sortland

– SV er et parti som alltid har prioritert distriktene, så det er ingen overraskelse at vi landet der vi gjorde, men det er veldig godt at medlemsmøtet var enstemmig, sier ordførerkandidat Christian Torset i en pressemelding.


Vil ha ny barneskole i Lamarka med plass til 600 elever, i tillegg til ny skole på Strand

Sortland Høyre ønsker å bygge to nye skoler, begge med tilknytning til to nye idrettshaller. I Lamarka er ønsket å samle elever fra Sortland, Holand og Lamark i en skole, mens ny skole på Strand skal romme elever fra Maurnes og Sigerfjord.

 

Sortland SV går inn for å bygge ny barneskole i sentrum, som skal erstatte Sortland barneskole. De ønsker også at det blir overføring av ungdomstrinnet fra Holmstad til Sortland Ungdomsskole.


Ellers vil partiet beholde alle skolene i Sortland, med unntak Holand skole, som foreslås nedlagt og at elevene der overføres til Lamarka Barneskole. Medlemsmøtet var ifølge Torset svært opptatt av at det var hovedsaklig pedagogiske, ikke økonomiske hensyn som skulle ligge til grunn. Det er også dette som ligger bak de to endringene SV vil foreslå:

– Ja, vi mener det er for lite elever på Holand til å sikre et godt pedagogisk tilbud, og mener elevene må flyttes til Lamarka. Vi mener også at ungdomsskoleelevene på Holmstad skal få gå sammen med alle andre ungdomsskoleelever i kommunen, sier han.


SVs forslag for skolestruktur

  1. Ny barneskole i sentrum

Det bygges en ny barneskole i sentrum. Den nye skolen skal erstatte Sortland Barneskole. Sted for plassering av den nye skolen utredes nærmere.


  1. Lamarka skole

Lamarka skole opprettholdes.


  1. Overføring av ungdomstrinnet fra Holmstad til Sortland Ungdomsskole

Ungdomstrinnet på Holmstad skole overføres til Sortland ungdomsskole med virkning fra høsten 2020.


  1. Elevene ved Holand skole overføres til Lamarka Barneskole

Holand skole legges ned og elevene overføres til Lamarka Barneskole. Dette gjennomføres med virkning fra høsten 2020.


  1. Barnetrinnet ved Holmstad Skole opprettholdes

Barnetrinnet (1. – 7. klasse) ved Holmstad Skole opprettholdes.


  1. Strand Skole

Strand skole opprettholdes.


  1. Sigerfjord Skole

Sigerfjord skole opprettholdes.


  1. Maurnes Skole

Maurnes skole opprettholdes.


  1. Idrettshaller og svømmebasseng

Det bygges ny idrettshall/fleirbrukshall i tilknytning til Strand Skole.


Det bygges ny idrettshall og svømmehall i Sortland sentrum. Plassering utredes nærmere.


  1. Handlingsplan

Handlingsplan for iverksetting av den nye skolestrukturen vedtas av kommunestyret innen utgangen av 2019.


To sentrumsskoler

SV mener at det må være to sentrumsskoler:

– Ja, definitivt. Vi ser ingen grunn til å eksperimentere med hvor stor skolen kan være før vi får storbyproblematikk. Grensa for å holde oversikt over elevene går rundt fire hundre elever, og over den størrelsen begynner man også å få en oppsplitting av elevmassen i grupperinger med skarpe skiller. Slik vi har det i dag har vi to gode skoler med veldig gode miljøer. For elevenes skyld mener vi begge skolene må opprettholdes, sier han.


– Vil bevare samtlige barneskoler i Sortland

– Senterpartiet vil bevare samtlige av barneskolene som de andre politiske partiene vil nedlegge i Sortland.

 

– Skolen er til for barna

Ordførerkandidat Torset sier skolene forøvrig skal opprettholdes.

– Skolen er til for barna, ikke bygda, men samtidig er det ingen grunn til å samle elever på kjempeskoler bare for å gjøre det. Maurnes og Sigerfjord er store nok.»

Ifølge Torset er det viktig at skolestrukturen avgjøres i denne perioden.


Meningsmåling: Flertall mot at skoler i Sortland skal legges ned

Et flertall av sortlendingene sier nei til at antallet skoler skal reduseres. De yngste er mest negative.

 

– Det er dette kommunestyret som har startet prosessen, og det er dette kommunestyret som bør ta ansvar og ta avgjørelsen. Jeg mener ærlig talt det er feigt og unnvikende å skulle utsette dette til over valget. Politikerne må ta avgjørelsen nå, og så får velgerne straffe eller belønne partiene på den bakgrunn. Å utsette ting til over valget lukter av strategisk tenkning, og virker som en måte å slå politisk mynt på et betent tema. Det syns jeg ingenting om, slår Torset fast.


Sortland Arbeiderparti:

Sortland Ap foreslår å legge ned fire grendeskoler

Sortland Arbeiderparti ønsker å legge ned fire grendeskoler for å løfte skolen i kommunen inn i en ny tid med nye krav til bygninger og framtidsrettet pedagogikk. På Holmstad skole foreslås det kun å legge ned ungdomstrinnet.