Øvde på totalhavari

Det ble mye konstruert dramatikk da nødetatene øvde på et katastrofescanerio på Sortland tirsdag.
Sortland

Ifølge Steinar Henriksen i Kystvakta, var utgangspunktet at det kystvaktskipet KV Senja tok fyr og opplevde totalhavari, der flere ble skadd. Selv om Kystvakta øver hyppig, var denne øvelsen den første der både Kystvakta, Sortland kommune, inkludert helsepersonell og blålysetatene, øvde samtidig.

150 personer var fysisk tilstede under øvelsen på Sortland, i tillegg til over 100 som var stasjonert på Håkonsvern i Bergen.

–  Dette var en stor øvelse med mange involverte. Tilbakemeldingene fra de involverte er at alle er godt fornøyd med utbyttet. Det var snakk om veldig mange detaljer innenfor hvert område, men vi fikk gjort det vi skulle, sier Henriksen.

Basert på de gode erfaringene, utelukker ikke Henriksen at en slik øvelse blir gjennomført ved en senere anledning.

– Vi tar mål å øve på lignende scenario årlig, og så må vi se nærmere på hvilke ressurser som skal til når alle øver i lag og alt skal koordineres, sier han.

Bilder fra øvelsen ser du i vinduet over.