Stort underskudd for lavprisbutikk

Sortland Lavpris fikk et rekordstort underskudd i fjor, og måtte selge butikken til kjeden.

Heidi Lisbeth Knudsen har vært daglig leder i Sortland Lavpris siden 2008.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Heidi Lisbeth Knudsen har vært daglig leder i Sortland Lavpris siden 2008.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Regnskapet til Sortland Lavpris As viser et underskudd før skatt 4,6 millioner kroner. Det er 5,7 millioner kroner svakere enn 2017-resultat.

Det dårlige regnskapet har for lengst fått konsekvenser. Eieren av selskapet er H. Knudsen Holding As. I april solgte dette selskapet alle sine aksjer i Sortland Lavpris, som driver en Europris-butikk. Tidligere lå den nord for Sortland, men i 2018 ble det flyttet inn i Handelsparken. H. Knudsen Holding ble slått konkurs tidligere i vinter.


Europris på Sortland fusjoneres inn i sentralt Europris-selskap

Europris på Sortland vil til nyttår bli fusjonert inn i den sentrale Europris-kjeden og selskapet Europris Butikkdrift AS.

 

Notene antyder at flyttingen ble kostnadskrevende for eierne. Posten «annen driftskostnad» steg fra 2017 til 2018 til 9,7 millioner kroner fra 5,2 millioner kroner.

Det store underskuddet har medført at egenkapitalen er borte. Ved årsskiftet var egenkapitalen negativ med 2,3 millioner kroner. Selskapet hadde en samlet gjeld nær 14 millioner kroner. 6,3 millioner kroner var gjeld til leverandører og 4,2 millioner kroner knyttes via notene helt eller delvis til kostnadene ved å terminere leiekontrakten. Omløpsmidlene var bokført til 3,5 millioner kroner mindre enn den kortsiktige gjelden.


Konkurs på Sortland

H. Knudsen Holding As på Sortland har meldt oppbud.

 

I årsmelding fra Sortland Lavpris skriver styret at Europris har kjøpt alle aksjer i selskapet.

– Europris sikrer at Sortland Lavpris As får tilført tilstrekkelig likviditet.  Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, skrives det.

Samtidig melder styret at Sortland Lavpris vil bli fusjonert inn i Europris.


Nybutikk i Handelsparken på 1500 kvadratmeter

Europris på Sortland flytter og øker med 400 kvadratmeter. Onsdag åpner nybutikken i Handelsparken på Sortland.