Kystvakt på begge sider av grensa drillet på søk og redning

KV «Sortland» har deltatt på øvelse Barents 2019 ved den norsk-russiske grensen i Varangerfjorden.

Søk og redning er noe av det norsk og russisk kystvakt har øvd på sammen i Barentshavet.   Foto: Kystvakta

Et russisk redningshelikopter var en av kapasitetene i øvelsen, som ble holdt ved den norsk-russiske grensa i Varangerfjorden.   Foto: Kystvakten

Sortland

Øvelse Barents 2019 ble gjennomført 27- 28. Mai i Varangerfjorden ved den norsk-russiske grensen. Øvelsen gjennomføres årlig og er et samarbeid mellom Norge og Russland, ifølge Kystvakten på Twitter.

Landene bidrar med ressurser som øver sammen innen søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning. KV «Sortland» var blant kapasitetene som bidro i øvelsen.

Vil øke de neste årene

Fra russisk side var flere kystvaktfartøy involvert, blant dem det russiske kystvaktskipet «Murman». Et russisk redningshelikopter deltok også under øvelsen, der det ble drillet på å heise ombord forulykede personer fra vannet og om bord i kystvaktfartøyene.

Det russiske kystvaktskipet «Murman» deltok i øvelsen.   Foto: Kystvakten

 

Skipstrafikken i havområdene nord for Norge har eksplodert de siste årene. Den økte trafikken er bakteppet for at norske og russisk kystvakt øver sammen, for å være best mulig forberedt om ei ulykke skulle skje i disse utilgjengelige havområdene.

– Alle ting tyder på at trafikken i nordområda vil øke de neste årene. Det er kamp om ressurser og fiskeriaktiviteten er høy i nord. I tillegg til den ordinære handelstrafikken som er stor, seier Knut Garnes, skipssjef på KV «Sortland» til High North News.