Høyre vil gi idretten et løft:

– Vi kan starte med hallene, for vi trenger ikke vente på skolene

Ny idrettshall på Sortland vil gi store positive ringvirkninger. – Vi ønsker å løfte idrett til et strategisk satsingsområde for Sortland, sier Høyres ordførerkandidat Marthe Hov Jacobsen.

Vil spille på lag med idretten: Sortland Høyre ønsker idrett som et strategisk satsingsområde, og er gira på halbygging. Arnhild Duås, Marthe Hov Jacobsen og Kjell- Hugo Hanssen.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Sortland Høyre er i entreprenør-modus, og er klare til å brette ermene opp for å ta fatt på bygging.

Turnforeninga og Sortland volleyballklubb er frustrert over mangelen på hallkapasitet i Sortland. For Høyre er det naturlig å ta tak i tematikken, da partiet nylig har fullført sitt programarbeid der nettopp nye idrettshaller i kommunen er punkter i programmet.

– Vi har definert dette i programmet i forbindelse med den nye skolestrukturen. Vi har sagt at vi ønsker å bygge to nye haller i tilknytning til de nye skolene vi foreslår. Vi ser det samme som idretten: kapasiteten er for liten og det er for lite tilrettelagt, sier Arnhild Duås.

Kan starte med hallbyggingen

– Vi må legge til rette for hva vi kan gjøre politisk fra kommunen sin side for at dette skal være realiserbart, sier Marthe Hov Jacobsen.

– Så snart skolestrukturen er landet får vi en avklaring. Men det er litt å snakke om «høna og egget». Det er kanskje vel så viktig å bygge idrettshall i Lamarka først, før skolene, sier Kjell Hugo Hanssen.

I Høyres program foreslås nye Lamarka skole ferdig til 2024, og Strand skole i 2027.

– Vi kan starte med hallene, vi må ikke vente på at skolene kommer. Det som er viktig å få avklart er egentlig plassering, slår Arnhild Duås fast.

Ulike driftsformer

Høyre-trekløveret mener det absolutt er behov for å bygge nytt.

– Vi ønsker å spille å lag med idretten. Vi trenger å få oversikt over hva det er behov for. Fordi skolen er brukere av hallen må vi ta hensyn til dem, derfor har det vært viktig å få den avklaringen på skolestruktur, sier Marthe Hov Jacobsen.

Hun mener det er viktig å se på mulighetene som finnes, og ulike driftsformer.

– Vi ønsker to haller, men skal det være flerbrukshaller, hall til turn eller svømmehall? Jeg tenker at man å få en oversikt over behovet og hvordan skal vi få det til. Skal vi som kommune bygge, eller idretten, frivillige og næringsliv? Det er slike avklaringer vi må få til, samt å se på forskjellige driftsformer, sier Jacobsen som viser til at Blåbyhallen er et eget AS.

– Vi har ikke definert alt ferdig, men vi vet at det er et behov og nå må si se hvordan vi skal rigge for å møte det behovet, sier hun.

– Ungene fortjener det beste

Kjell Hugo Hanssen har selv 15 års fartstid som idrettslærer i den videregående skolen og erfaring fra Norge, Sverige og Finland. Han viser til at fysisk aktivitet i skolen blir stadig viktigere, noe som bygger opp under hall-behovet.

– Ungene fortjener det beste. Når man bygger nytt er det viktig å satse på ungene. Forresten var det derfor jeg engasjerte meg i politikk, for å gjøre Sortland til den bedre plass å vokse opp i. Det var min største motivasjon for å gjøre et comeback innen politikken, sier han.

På ventelister

I dag står unger på ventelister for å delta i enkelte idretter.

– Det er forferdelig, sånn skal det ikke være. Alle skal få et tilbud som de er interessert i. Tenk de talentene vi går glipp av, fordi det står unger på ventelister? Mitt syn er at alle unger har talent, om de får muligheten til å utfolde seg og bruke sine motoriske evner. Da vil de kunne blomstre i en hvilken som helst idrett, sier Kjell Hugo Hanssen.

At det er et mangfold innen idretter, er en verdi.

– Der er vi kjempeheldig i Sortland, da jeg vokste opp var det fotball eller volleyball som var de to store. De som vokser opp nå har mange flere valgmuligheter, sier Arnhild Duås.