Konflikten om Strandskogjordet:

Konflikten rundt Strandskogjordet sendt Fylkesmannen

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland ble det enstemmig vedtatt at saken om vilkår for midlertidig dispensasjon og midlertidig brukstillatelse for Extra ved Strandskogjordet, blir sendt til Fylkesmannen.

Formannskapsmøte i Sortland 6. juni 2019.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Konflikten har pågått i flere år, har flere fasetter og er til dels komplisert.


Rådmannens innstilling

Formannskapets vedtak 019/19 opprettholdes, og saken oversendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig behandling.

Hjemmel: Forvaltningsloven §33 fjerde ledd.Vil sende konflikten om Strandskogjordet til Fylkesmannen

Konflikten rundt ferdigstilling og avkjørsel ved Extra ved Strandskogjordet kan nærme seg en avslutning.

 

Bakgrunn

Da formannskapet behandlet klagen fra advokatfirmaet Lønnum DA som ble sendt inn på vegne av Fazenda Utvikling AS 20. februar i år, ble det satt opp nye frister for opparbeidelse av kryss og veiløsning ved Strandskogjordet. Dette ble gjort i henhold til fremdriftsplanen som formannskapet drøftet og vedtok 29. november 2018. Dette vedtaket har Fazenda Utvikling AS påklaget.

– Klagen gjelder i stor grad utbyggingsavtale og andre historiske forhold. Administrasjonen kan ikke se at klagen inneholder noen nye og relevante momenter som endrer vårt syn på saken. Tiltaket anses ikke som ferdig før kryss og veiløsninger er opparbeidet, står det i vurderingen i sakens dokument.

Kommunen peker på at Fazenda Utviklings advokat under et møte med kommunen i mars, uttalte at kommunen ikke har adgang til å tilbakeholde ferdigattester for handelsbygget. Dette ble igjen uttalt i klagen sendt 20. mars i år.

Sortland kommune har fått en advokat til å se på dette, og advokaten konkluderer med at kommunen kan holde tilbake ferdigattesten.

Etter et enstemmig vedtak i formannskap torsdag, ender saken hos Fylkesmannen for endelig behandling.


SVV: – Ikke egnet med gangfelt ved Strandskogjordet

Statens Vegvesen mener fylkesvei 82 er for trafikkert for at et skal anlegges et gangfelt like ved Strandskogjordet.Fazenda utvikling truet Sortland kommune med søksmål

Gregersen: – Dialogen er god nå og vi planlegger å møtes for å finne ei løsning

22. februar ble et brev loggført i Sortland kommunes postlister. Her advarte Fazenda Utvikling at de vurderte rettslige skritt for å få saken rundt Strandskogjordet ut av verden. Seks dager senere er begge parter klare på at dialogen er god og at de har stor tro på å finne ei løsning.Utsetter videre behandling om Strandskogjordet:

– Dette har vært en «never ending story»

Formannskapet i Sortland ble enige om at den videre behandlingen av Strandskogjordet ikke må forhastes.Forlenger 50-sonen ut av Sortland

Om få dager må du vente noen ekstra sekunder og hundre meter før du øker farta på veg ut av Sortland sentrum.Nå skal Fylkesmannen inn i strid om vei fra Coop-tomta

Sortland kommune brukte over et år på å behandle klager fra næringdrivende

Formannskapet behandlet klager på avgjørelse om kryss ved Coop-tomta i sitt maimøte. Klagene ble sendt inn henholdsvis i februar 2017 og desember 2016. Nå skal Fylkesmannen behandle saken.Næringslivet skeptiske til bompenger i Vesterålsgata

SV mener kommunen igjen bør ta debatten om bompenger i Vesterålsgata. Næringslivstopper advarer mot konsekvensene.Næringsdrivende på nedsiden av Strandskogjordet kritiske til Sortland kommune:

– Lite framtidsrettet måte å løse problemene på av Sortland kommune

I forrige uke fikk Sortland kommune kritikk fra Sortland Handelseiendom for fremgangen rundt permanent løsning for innkjøring til Coop Extra på Strandskogjordet. Nå hiver de næringsdrivende på nedsiden av veien seg på kritikken.Kommunen vurderer permanent dispensasjon:

Statens Vegvesen advarer kommunen mot ny Coop-dispensasjon

Konflikten om veien ut fra Coop-tomta på Strandskogjordet blusser opp igjen. Utbygger ønsker ny dispensasjon, mens Staten Vegvesen vurderer å klage om kommunen gjør dispensasjonen permanent.