Sendte forslag til ny skolestruktur videre til kommunestyret:

Slik ser formannskapet for seg skolestrukturen i Sortland i fremtida

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland vedtok formannskapet i Sortland en rekke punkter knyttet til ny skolestruktur i Sortland. Formannskapets vedtak sendes videre til endelig behandling og vedtak i kommunestyret 13. juni.

Flertallet i formannskapet ble, etter en lengre debatt, enige om vedtakene som skal sendes videre til kommunestyret for videre behandling.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

I forkant av debatten rundt selve skolestruktursaken, ble det stemt om et utsettelsesforslag fremmet av Rødt, som Senterpartiet støttet. Det gjorde imidlertid ikke resten av formannskapet, og vedtaket ble nedstemt mot to stemmer.

Etter at hvert enkelt parti hadde fått lagt frem sine forslag (se de i faktaboks lenger ned i saken), ble følgende forslag stemt over og vedtatt/nedstemt. Dermed er det disse vedtatte punktene som sendes videre til møte i kommunestyret 13. juni:

1) De to første punktene fra rådmannens innstilling:

a) Kommunestyret vedtar framlagte Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034. Enstemmig vedtatt.

b) Kommunestyret vedtar følgende fremtidig skolestruktur i Sortland kommune: Det etableres en barneskole på Hinnøya, en barneskole på Langøya og en ungdomsskole (Sortland ungdomsskole):

Hinnøya 1. - 7. trinn

Langøya 1. - 7. trinn

Sortland ungdomsskole 8. – 10 trinn. Enstemmig nedstemt.

2) Formannskapet vedtar følgende fremtidig skolestruktur:

a) Holmstad ungdomsskole flyttes til Sortland ungdomsskole høsten 2020: Enstemmig vedtatt.

b) Holmstad skole 1-7 opprettholdes. Enstemmig vedtatt.

c) Sortland barneskole erstattes med ny barneskole. Enstemmig vedtatt.

d) Holand skole overføres til Lamarka skole høsten 2020. Vedtatt mot tre stemmer (Frp, Rødt og Sp).

e) Sigerfjord og Maurnes skole slås sammen med Hinnøya skole. Vedtatt mot tre stemmer (Frp, Rødt og Sp).

f) Kommunestyret ber Kulturfabrikken KF omgående fortsette arbeidet med ny hallstruktur i Sortland.

g) Øvrige forslag legges ved protokollen til behandling til kommunestyret.

Hele punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

4: Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur. Enstemmig vedtatt.

5: Handlingsplanen fremmes for kommunestyret innen 31.12.2019. Enstemmig vedtatt.Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar framlagte Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034.

2. Kommunestyret vedtar følgende fremtidig skolestruktur i Sortland kommune: Det etableres en barneskole på Hinnøya, en barneskole på Langøya og en ungdomsskole (Sortland ungdomsskole):

Hinnøya 1. - 7. trinn

Langøya 1. - 7. trinn

Sortland ungdomsskole 8. – 10 trinn

3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur.

4. Handlingsplanen fremmes for kommunestyret innen 31.12.2019

 

Høyre sitt forslag

1. Kommunestyret vedtar framlagte Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034

2. Kommunestyret vedtar følgende fremtidig skolestruktur i Sortland kommune:

Nye Sortland Barneskole (1.-7. trinn), Nye Strand Barneskole (1.-7. trinn), Holmstad skole (1.-7. trinn) og Sortland Ungdomsskole (8.-10. trinn)

a) Nye Sortland Barneskole
• Ny skole i Lamarka Nord 
• Samler elevene fra Sortland, Lamarka og Holand, og med kapasitet for Holmstadelevene i et eventuelt trinn 2
• Innflyttingsklar høsten 2024
• Plass til 600 elever
• Samlokaliseres med ny idretts- og svømmehall
• Skolen skal ha moderne spesialrom for større satsing på praktiske fag, kantine og sosiale møteplasser, og skolehelsetjeneste lokalisert på skolen med særlig fokus på psykisk helse

b) Nye Strand Barneskole
• Samler elevene fra Strand, Maurnes og Sigerfjord
• Innflyttingsklar høsten 2027
• Plass til 370 elever
• Samlokaliseres med ny idrettshall
• Skolen skal ha moderne spesialrom for større satsing på praktiske fag, kantine og sosiale møteplasser, og skolehelsetjeneste lokalisert på skolen med særlig fokus på psykisk helse

c) 1.-7. trinn på Holmstad opprettholdes, men med mulighet for å flyttes til nye Sortland barneskole når den står klar, hvis ønskelig

d) Elevene på Holand skole flyttes til Lamarka skole i 2020

e) 8.-10. trinn på Holmstad skole flyttes til Sortland ungdomsskole i 2020 

f) Kommunestyret ber Kulturfabrikken omgående fortsette arbeidet med ny idrettshall på Strand og ny idretts- og svømmehall i Sortland Sentrum.

3. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur

4. Handlingsplanen fremmes for kommunestyret innen 31.12.2019

 

Ap sitt forslag

1. Holand skole flyttes til Lamarka skole høsten 2020

2. Lamarka skole oppgraderes med tilfredsstillende fasiliteter for elever, lærere og annet personale ved skolen

3. Holmstad ungdomsskole flyttes til Sortland ungdomsskole høsten 2020

4. Barnetrinnet ved Holmstad skole består slik som i dag

5. Det bygges ny barneskole på Sortland med kapasitet for 300 til 400 elever. Tiltaket innarbeides i økonomiplanperioden 2020-2023

6. Det bygges ny idrettshall med basseng i tilknytning til ny barneskole på Sortland

7. Det bygges ny skole og idrettshall på Strand. Tiltaket innarbeides i økonomiplanperioden 2024-2027

8. Sigerfjord og Maurnes slås sammen med nye Hinnøya skole på Strand

9. Rådmannen bes om å utarbeide handlingsplan for avhending/videre bruk av bestående bygningsmasse

10. Rådmannen bes om å fremme endelig handlingsplan for kommunestyret innen 31.12.2019

 

FrP sitt forslag
  • Holmstad skole:

Ungdomsskole trinn 8.-10. overføres til Sortland Ungdsomsskole

Barneskolen trinn 1.-7. opprettholdes

  • Maurnes skole:

Trinn 1.-7. opprettholdes

  • Sigerfjord skole:
  • Trinn 1.-7. opprettholdes
  • Det bygges ny barneskole i Lamarka Nord for 1.-7. trinn, med kapasitet på inntil 680 elever.

Tilrettelagt for enkel utvidelse ved behov. Skolen bygges slik at de yngste elevene (trinn 1.-3.) er i den ene enden og resterende (trinn 4.-7.) i andre enden av bygget, med tilrettelagte uteområder utenfor hver avdeling.  Det bør legges opp slik at administrativ del, helsesøster, rog rom som skal være disponibel for begge elevgrupper legges i midten av bygget.

Til denne skolen flyttes følgende skoler:

  • Lamarka skole
  • Holand skole
  • Strand barneskole
  • Sortland barneskole

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for ny skolestruktur og fremlegge denne til behandling for kommunestyret innen 31.12.2019.

 


Meningsmåling: Flertall mot at skoler i Sortland skal legges ned

Et flertall av sortlendingene sier nei til at antallet skoler skal reduseres. De yngste er mest negative.

 

Vil opprettholde alle skolene, bortsett fra én

SV var det siste partiet som ferdigbehandlet skolestrukturspørsmålet i Sortland, da de avholdt medlemsmøte onsdag kveld.– Vil bevare samtlige barneskoler i Sortland

– Senterpartiet vil bevare samtlige av barneskolene som de andre politiske partiene vil nedlegge i Sortland.Sortland Arbeiderparti:

Sortland Ap foreslår å legge ned fire grendeskoler

Sortland Arbeiderparti ønsker å legge ned fire grendeskoler for å løfte skolen i kommunen inn i en ny tid med nye krav til bygninger og framtidsrettet pedagogikk. På Holmstad skole foreslås det kun å legge ned ungdomstrinnet.Vil ha ny barneskole i Lamarka med plass til 600 elever, i tillegg til ny skole på Strand

Sortland Høyre ønsker å bygge to nye skoler, begge med tilknytning til to nye idrettshaller. I Lamarka er ønsket å samle elever fra Sortland, Holand og Lamark i en skole, mens ny skole på Strand skal romme elever fra Maurnes og Sigerfjord.Investering på rundt 500 millioner kroner for to nye skoler

– Vi går til valg på denne saken, og om det går vår vei er vi klare til å brette opp ermene like etter valget, sier Marte Hov Jacobsen og Ann-Rita Mårstad i Sortland Høyre. Partiet vil ha to nye skoler, to nye idretshaller og et framtidsretta innhold i skolene.Høyre og Frp med eget budsjettforslag for Sortland:

Vil gi gratis halleie og nettbrett til alle i grunnskolen

Sortland Høyre og FrP legger i Formannskapet torsdag frem første del av sitt felles alternative forslag for budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.