Sortland Høyre med grunngitt spørsmål til ordføreren:

– Hvorfor har ikke fastlegene blitt hørt om valget av legekontor på Sortland?

Sortland Høyre stiller seg undrende til at de ansatte tilsynelatende ikke har blitt tatt med på råd i valg av lokaler for midlertidig legekontor på Sortland.

Marthe Hov Jacobsen (H).  Foto: Innsendt

Sortland

Formannskapet vedtok 9.5.2019 å etablere et midlertidig legekontor i 1. etasje i Rådhus 2. Etter vedtaket har fastlegene i Sortland kommet med en uttalelse.


«Bekymring for forslaget om midlertidige lokaler for legetjenesten i Sortland»

Under følger en uttalelse fra fastleger i Sortland kommune vedrørende forslag til midlertidige lokaler for allmennlegetjenesten.

 

Ifølge uttalelsen har fastlegene ikke blitt tatt med på råd underveis eller blitt informert om planene. Dette er ifølge Sortland Høyre i strid med avtaler mellom Den Norske Legeforening og KS. – Høyre spurte spesifikt i Formannskapsmøtet hvordan de ansatte stilte seg til forslaget, men fikk opplyst at dette var hensyntatt. Fastlegene viser også i uttalelsen til at etableringen av det midlertidige legekontoret på ingen måte vil løse problemene med fulle ventelister og for liten kapasitet. Sortland kommune bryter i dag lovverket ved ikke å ha ledige plasser på fastlegelistene. Det er derfor nødvendig å finne en løsning med lokaler som gjør at Sortland kommune kan oppfylle lovkravet og pasientenes rettigheter, skriver Høyres ordførerkandidat, Marthe Hov Jacobsen i et grunngitt spørsmål i forkant av torsdagens kommunestyre.


Steile fronter i formannskapet rundt legekontorløsning

Høyre kjempet hardt i formannskapet for å få ei løsning der det midlertidige legekontoret ville blitt på 600 kvadratmeter, men posisjonen vant med en stemmes overtall. Dermed blir det 350 kvadratmeter i sørøstfløyen på rådhus II.

 

Høyre stemte sammen med FrP mot forslaget om å etablere et midlertidig legekontor i disse lokalene, av hensyn til de ansatte og pasientene. 

Spørsmålene fra Høyre til ordføreren er:

  • Hvorfor er ikke fastlegene blitt hørt i denne saken? 
  • Hvordan vil ordfører følge opp denne saken videre?
  • Vil det på bakgrunn av disse nye opplysningene være aktuelt å ta opp saken igjen?


– Det haster med å få på plass bevilgninger til helsehus

Kommunelege Mette Røkenes tror midlertidige lokaler i rådhus II kan bli trangt, men forholdsvis greit. Hun påpeker at det nå haster med å få på plass bevilgning til et helsehus.