Rødt etterlyser rapport etter hotell-kollapsen

I et grunngitt spørsmål, etterlyser Rødt Sortland rapporten om hotellkollapsen i Sortland for fem år siden.

Hotelldrømmen ved kulturfabrikken gikk i knas.  Foto: Illustrasjonsbilde

Sortland

For snart fem år siden, nærmere bestemt 25.09. 2014, gjorde kommunestyret et vedtak som oversendte ei sak til Kontrollutvalget i Sortland.

Saka hadde sammenheng med at samarbeidet mellom Sortland kommune og Blåbyen Hotell Eiendom AS, ikke lenger ble noen av.

– Avtalen mellom partene var at Sortland kommune skulle bygge kulturhus, mens Blåbyen Eiendom AS skulle bygge hotell på nabotomta. Sortland kommune hadde oppfylt sine forpliktelser, men på dette tidspunktet kom hotellprosjektet på banen å meldte at forutsetninga for bygging av hotellet var at kommunen gikk inn med 30 millioner i deres prosjektet. Kommunen sa nei, men samtidig ba kommunestyret om at Kontrollutvalget skulle ha en gjennomgang av den kompliserte saka, skriver Rødts Christoffer Ellingsen i et grunngitt spørsmål til ordfører i Sortland foran torsdagens kommunestyremøte.


Hele vedtaket lød slikt:

1. Sortland kommune viser til forespørsel fra Blåbyen Hotell Eiendom AS. juli 2014, og avstår fra tilbudet om deltakelse i selskapets i kapitalutvidelse/emisjon.

2. Saken oversendes kontrollutvalget til vurdering sammen med formannskapssak 079/14.

Kontrollutvalget bes gå inn i de ulike aspekter ved denne saken, slik som ansvarsforhold, prosess og juridiske forhold, samt aspekter som de selv måtte vurdere.

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan overfor rådmannen og dennes administrasjon. – – Kommunestyret mente åpenbart med sitt vedtak at det var nødvendig å få bedre innsyn i kommunens rolle i den prosessen som førte til kollapsen i samarbeidet og hotellprosjektet. Rødt fikk den gang ikke støtte for en enda mer omfattende vurdering av hele saka med Kulturfabrikken og hotell.

Grunnen til at Rødt tar dette opp nå, er ifølge Ellingsen at Kontrollutvalget etter snart fem år ikke har lagt fram noe som helst til kommunestyret.

– Dette til tross for at det er etterspurt både av representanter i Kontrollutvalget og andre underveis. Etter Rødts mening er dette å undergrave kontrollmuligheten kommunestyret skal ha overfor den daglige administrative ledelsen i kommunen. Det er alvorlig i seg sjøl og ekstra alvorlig at Kontrollorganet sjøl bidrar til dette. Slik Rødt oppfatter det, er det ikke manglende opplysninger eller andre hindringer fra dagens rådmann eller øvrige administrasjon som er årsaken til at Kontrollutvalget ikke har fullført sitt oppdrag.


Hotell-konkursen skal undersøkes

Sortland kommune har gitt 100.000 kroner for å lete etter verdier i selskapsruinene til Blåbyen Invest AS.

 

Spørsmål til ordfører er derfor:

  1. Hva er ordfører sitt synspunkt på at Kontrollutvalget etter snart 5 år ikke har levert noe tilbake til kommunestyret i denne saka?
  2. Hva mener ordfører kan gjøres for å at kommunestyret får den bestillinga som ble sendt til Kontrollutvalget i 2014?

Leder i kontrollutvalget, Geir Halvorsen, sier følgende til Vol:

–  Saken er ferdig utredet av Sekretariatet (K-sek) og er/ blir sendt Rådmann for uttalelse før den kommer til behandling, sier han.


– Intensjonen er å få bygd hotellet

Ti måneder etter at Sortland kommunestyre vedtok å kjøpe hotelltomta, har arbeidet med å realisere Blåbyen Hotell kommet inn i startfasen.

 

Blåbyen Hotel - ett år etter:

Ellingsen ville finansiere hotelletBlåbyen Invest konkurs

Siste punktum er satt for Blåbyen Invest. Selskapet ble slått konkurs tirsdag.