Høyre vil ha tilbake veifondet:

– Må slutte å flikke oppi de samme veihullene hvert år

Sortland Høyre innførte i perioden 2011-2015 et veifond. I forbindelse med torsdagens budsjettregulering, foreslår de nå å gjeninnføre dette fondet.

Roar Wessel Olsen, Rune Tjønsø og Ann-Rita Mårstad fra Sortland Høyre.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Sortland

– Vi ønsker at fem millioner kroner av mindreforbruket som blir presentert i kommunestyrets budsjettregulering torsdag, settes inn i et nytt veifond, sier Roar Wessel Olsen, Rune Tjønsø og Ann-Rita Mårstad fra Sortland Høyre.

Deres parti var i 2011 med på å innføre et veifond, dette ble etter at det ble tømt i budsjettbehandlinga i 2014. Da Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og SV gikk i posisjon etter valget i 2015, ble det ikke gjeninnført av nåværende posisjon.


Sortlandspolitikerne vedtok budsjettet:

Kommunestyret legger ned sykehjemsplasser

 

– Etter det har vi foreslått det gjeninnført hvert år, uten å lykkes. Vi har hatt det med i vårt alternative budsjett år etter år, men posisjonen har stemt det ned. Nå håper vi de ser verdien, sier Wessel Olsen.

Årsaken er klar:

– Det står fryktelig dårlig til med veiene i Sortland nå. I dag drives det «brannslukking» over hele kommunen. En flikker oppi de samme veihullene år etter år. Om en får på plass et veifond, kan en legge større veistrekninger ut på anbud og asfaltere lengre strekninger, sier Tjønsø og får støtte fra Wessel Olsen.

– I dag skyver kommunen på problemet. Og er det et hull i veien, må det til slutt tas. Det er ingen vei utenom. Derfor er det bedre å ha en forutsigbarhet i måten en jobber på. Det får en om en setter av litt penger hvert år og får på plass et veifond, sier han.


Høyre svarer på kritikken

Torsdag er det budsjettmøte i Sortland. I et innlegg på VOL svarer Høyre på den siste tids kritikk mot varslede kutt. - Selv om det er noen smertefulle grep som nå må tas for bringe driften i balanse, så mener vi at det kommende året og fremtiden vil vise at vi bygger et robust og godt sortlandssamfunn, skriver Silvia Ovik og Christian Nordheim.

 

– Må settes av hvert år

Høyre-politikerne sier at summen som settes av hvert år, vil variere.

– Det viktige er at det settes av en sum, sier Wessel Olsen.

– Det handler jo om prioriteringer. Hva er viktigst?: Unge, eldre eller vei?

– Det handler alltid om prioriteringer. Vei-vedlikehold er like viktig som eldreomsorg og skolepolitikk. Problemet med veivedlikehold i dag, er at det skyves på, og da må det til slutt tas. Da blir det lite vei, for mye istedenfor mye vei for lite.


Høyre og Frp vil ha Bjørklundveien, svømmehall og digital skolehverdag:

– Vi tar Sortland i en helt annen retning enn det formannskapet har gjort i sitt budsjett

Høyres Silvia Ovik Marhaug vil ha inn flere investeringstiltak i Sortland kommune, og mener at man som regionssenter i Vesterålen må tenke større, og drive utvikling i kommunen.

 

– Ikke øk drifta

Tjønsø er klar på at det også er viktig at veifondet brukes til vedlikehold, og ikke nye prosjekter.

– Om en bruker veifondet til nye prosjekter, og øker drifta, blir det helt feil. Her må man bruke pengene til å vedlikeholde det man allerede har.

Torsdag kommer forslaget opp i kommunestyret i Sortland.


– Fantastisk viktig å få veien på plass

I ett år har de næringsdrivende ved Vestmarka industrifelt levd med dårlig adkomst og veiarbeid i Markveien som går opp til felte. Nå er arbeidet snart i havn.