Vil gi staten fylkesveiene tilbake - og flytte legevakta fra Hadsel til Sortland

Samarbeidsforum for Frp i Vesterålen, ønsker legevakta lagt til Sortland, for å gi et bedre tilbud til vesterålinger flest. – Vi vil også fortsette å arbeide for at staten skal overta ansvaret for fylkesveiene, sier Halvar Rønneberg.

Sentralisering av legevakttjenesten og fylkesveier er saker Frp i Vesterålen er opptatt av. F.v Ann Myrbakk Andersen, Freddie Andersen, Gøran Dreyer og Halvar Rønneberg.   Foto: Tone M: Sørensen

Sortland

Samarbeidsforumet for Frp i Vesterålen ble stiftet like før jul i fjor, og alle lokallagene i regionen er tilsluttet i tillegg til Lødingen.