– Et snev av politikerarroganse ute og går

Rødt og Senterpartiet fremmet, i likhet med formannskapet forrige uke, også i kommunestyremøtet torsdag et utsettelsesforslag i skolestruktursaken. Også denne gangen ble dette forslaget nedstemt.

Ove Eirik Jensen, vararepresentant fra Rødt, mente at det var politikerarronganse når utsettelsesforslaget ikke ville ha noe å si for selve skolestruktursaken.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Rødts Christoffer Ellingsen fremmet følgende forslag: «Endelig vedtak av kommunedelplanen for fremtidig skolestruktur i Sortland, avgjøres etter 9. september (kommunevalgdagen) og før 31. desember 2019.»


Skolestruktursaken:

Ville utsette behandling av skolestruktur: Ble nedstemt

Christoffer Ellingsen (R) fremmet under torsdagens formannskapsmøte i Sortland et utsettelsesforslag knyttet til skolestrukturen om at saken ikke skal avgjøres før etter valget 9. september. Karl Erling Nordlund (Sp) støttet forslaget, som ble nedstemt mot to stemmer.


Christoffer Ellingsen (R) fremmet atter en gang utsettelsesforslag i skolestruktursaken i Sortland under dagens kommunestyremøte.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

 

Også i kommunestyret begrunnet Ellingsen utsettelsesforslaget med at det nå skal gjøres den største beslutningen på flere tiår i Sortland.

– Da bør befolkningen bli en del av diskusjonen frem til valget. Dette slik at folk har mulighet til å bidra å påvirke den endelige beslutningen rundt skolestrukturen ved valget, sa han.

Sigurd Jacobsen (Ap) tok ordet og uttalte at det har vært en lang og god høringsprosess der folk har fått mulighet til å si sin mening.

– Jeg kan ikke skjønne på hvilken bedre måte demokratiet kan få delta enn under en lang og god høringsprosess. Derfor vil ikke arbeiderpartiet støtte dette utsettelsesforslaget, sa han.


Sendte forslag til ny skolestruktur videre til kommunestyret:

Slik ser formannskapet for seg skolestrukturen i Sortland i fremtida

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland vedtok formannskapet i Sortland en rekke punkter knyttet til ny skolestruktur i Sortland. Formannskapets vedtak sendes videre til endelig behandling og vedtak i kommunestyret 13. juni.

 

Karl Erling Nordlund (Sp) gikk på talerstolen og sa at han følte at Jacobsen hadde hoppet over en vesentlig del av demokratiet.

– Det er ingen plasser demokratiet kan få si sin mening bedre enn ved et valg. Dette forslaget vil ikke føre til utsettelse av når man kan starte denne prosessen, sa Nordlund.

Etter at Ove Eirk Jensen (R) tok ordet og bygget opp under det Ellingsen og Nordlund hadde sagt, avsluttet han med:

– Jeg vil si at det er et snev av politikerarroganse ute og går når dette utsettelsesforslaget ikke vil ha noe å si for saken.

Utsettelsesforslaget falt mot fem stemmer, som var fra Rødt og Senterpartiet.


Sendte forslag til ny skolestruktur videre til kommunestyret:

Slik ser formannskapet for seg skolestrukturen i Sortland i fremtida

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland vedtok formannskapet i Sortland en rekke punkter knyttet til ny skolestruktur i Sortland. Formannskapets vedtak sendes videre til endelig behandling og vedtak i kommunestyret 13. juni.Skolestruktursaken:

Ville utsette behandling av skolestruktur: Ble nedstemt

Christoffer Ellingsen (R) fremmet under torsdagens formannskapsmøte i Sortland et utsettelsesforslag knyttet til skolestrukturen om at saken ikke skal avgjøres før etter valget 9. september. Karl Erling Nordlund (Sp) støttet forslaget, som ble nedstemt mot to stemmer.Meningsmåling: Flertall mot at skoler i Sortland skal legges ned

Et flertall av sortlendingene sier nei til at antallet skoler skal reduseres. De yngste er mest negative.

 

Vil opprettholde alle skolene, bortsett fra én

SV var det siste partiet som ferdigbehandlet skolestrukturspørsmålet i Sortland, da de avholdt medlemsmøte onsdag kveld.– Vil bevare samtlige barneskoler i Sortland

– Senterpartiet vil bevare samtlige av barneskolene som de andre politiske partiene vil nedlegge i Sortland.Sortland Arbeiderparti:

Sortland Ap foreslår å legge ned fire grendeskoler

Sortland Arbeiderparti ønsker å legge ned fire grendeskoler for å løfte skolen i kommunen inn i en ny tid med nye krav til bygninger og framtidsrettet pedagogikk. På Holmstad skole foreslås det kun å legge ned ungdomstrinnet.Vil ha ny barneskole i Lamarka med plass til 600 elever, i tillegg til ny skole på Strand

Sortland Høyre ønsker å bygge to nye skoler, begge med tilknytning til to nye idrettshaller. I Lamarka er ønsket å samle elever fra Sortland, Holand og Lamark i en skole, mens ny skole på Strand skal romme elever fra Maurnes og Sigerfjord.Investering på rundt 500 millioner kroner for to nye skoler

– Vi går til valg på denne saken, og om det går vår vei er vi klare til å brette opp ermene like etter valget, sier Marte Hov Jacobsen og Ann-Rita Mårstad i Sortland Høyre. Partiet vil ha to nye skoler, to nye idretshaller og et framtidsretta innhold i skolene.Høyre og Frp med eget budsjettforslag for Sortland:

Vil gi gratis halleie og nettbrett til alle i grunnskolen

Sortland Høyre og FrP legger i Formannskapet torsdag frem første del av sitt felles alternative forslag for budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.