– Helse Nord bør seriøst vurdere å benytte seg av denne invitasjonen til å være med å bygge opp en unik beredskapsbase i Sortland

– Det er mange argumenter for å legge helikopterbasen til Sortland, skreiv Tove Mette Bjørkmo (Ap) et brev til Luftambulansetjenesten forleden.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo ønsker Helse Nord på befaring til tomta, der blålysberedskap inkludert luftambulansen kan samlokaliseres.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

For en ukes tid siden, henvendte Tove Mette Bjørkmo seg i et brev til Luftambulansetjenesten i helseforetaket og til Helse Nord RHF. Sortland-ordføreren argumenterer for at helikopterbasen bør legges til Sortland, som et naturlig geografisk midtpunkt. Nå oppfordrer hun Helseforetaket til å komme på befaring.


Gir tillatelse til helikopterbase

Luftfartstilsynet gir Luftambulansetjenesten HF tommel opp for å lage en midlertidig helikopterbase i Skånland.


– Sortland ligger midt i Vesterålen og Vesterålen ligger midt i det området som har dårligst helkopterdekning i Helse Nord –området. Sortland kommune har nylig bygget ny brannstasjon lokalisert til den såkalte «Nortura-tomta». Området har rikelig med plass til en helikopterbase, påpeker hun.

Samlokaliserer blålysfunksjoner

– Det er også ønskelig å samlokalisere disse «blålysfunksjonene» med ambulansestasjon for bil samt hovedbase for politiet i Vesterålen. En slik samling av beredskapsfunksjoner vil være et kraftsenter for beredskap og vil være svært attraktiv i rekrutteringssammenheng, skriver Bjørkmo.

Noen få hundre meter lenger nord i sundet ligger kystvaktbasen som har en sentral rolle i beredskapen til havs.

– Sortland kommune er selv eier av store deler av dette området og vil kunne legge til rette for videre utbygging av beredskapsfunksjoner raskt og smidig. Kystvakta på Sortland har lang erfaring med bruk av helikopter og dermed unik kunnskap om blant annet værforhold, skriver Bjørkmo.


Harstad kan få midlertidig helikopterbase, men Evenes skal ha den permanente

Fra harstadpolitikken er saken klar: Evenes skal ha ambulansehelikopterbasen.

 

Hun viser til at Sortland har godt utbygde servicefunksjoner og vil om kort tid også ha stor kapasitet på overnatting gjennom bygging av hotell.

– Helse Nord bør seriøst vurdere å benytte seg av denne invitasjonen til å være med å bygge opp en unik beredskapsbase i Sortland, skriver ordføreren.


Ønsker å legge midlertidig base for ambulansehelikopter til Harstad

Det blir for dyrt å bygge en midlertidig ambulansehelikopterbase ved Trøsen i Skånland som planlagt. Luftambulansetjenesten HF ønsker derfor å leie lokaler hos Heli-Team AS i Harstad i stedet. Midlertidig base skal huse mannskap og helikopter frem til ny permanent base for Sør-Toms og nordre Nordland er på plass om to til tre år.


– I sentrum av tre regioner

Når det gjelder luftambulansedekning kommer Vesterålen dårlig ut, slik situasjonen er i dag.

– Jeg er klar over at Vesterålen regionråd har uttalt seg. Jeg gjør dette ikke for å opponere mot Stokmarknes eller Hadsel, det er ikke mitt poeng. Mitt poeng er å synliggjøre at hvis de vil se på Vesterålen kan det være et poeng å se på Sortland, utdyper Tove Mette Bjørkmo.

Hun viser til tomta vegg i vegg med ny brannstasjon, og at intensjonen for området i alle år har vært å samle blålysetatene.

– Det er en mulighet for å bygge et beredskapsområde med ambulanse, politi, brann og luftambulansetjeneste. Og vi har en nærhet til kystvakta rett borti gata. Dette er et beredskapsområde som ligger tett og nært og kan gi en rask respons, sier hun.

– Vi har tomta. Det er noe med å se mulighetene. Dette er ikke noe som er tatt ut av luften, men et gjennomtenkt forslag og noe jeg mener de bør se nærmere på. Vi kan dekke et stort område ved å ha helikopter her, vi er i sentrum i forhold til Ofoten, Lofoten og Vesterålen, sier hun.

– Bør komme på befaring

Bjørkmo mener forslaget bør tas med i vurderinga, når det gjelder hvor luftambulansen skal ha base.

– Jeg synes absolutt de burde komme hit på befaring, og at Nordlandssykehuset bør se nærmere på forslaget, sier hun.

Også for ambulansen hadde det vært en fordel å være samlokalisert. Alt av blålysetater på ett område vil gi mange fordeler, ettersom de ofte rykker ut sammen.

– Ambulansen der den ligger i dag, er ikke en god lokalisering og det har de for så vidt sagt selv også. Mens vi enda har Nortura-tomta i vårt eie har vi her en god mulighet, sier hun.

På sikt vil tomta bli avhendet, hvis helseforetaket ikke vil være med på ei samlokalisering.

– Mens vi ennå har tomta kan vi sette av området til beredskap, slår Bjørkmo fast.