Overtar 31 gatelykter i Holmstaddalen

Kommunestyret i Sortland vedtok enstemmig under torsdagens kommunestyre at kommunen overtar 31 gatelys langs fylkesveg 951 i Holmstaddalen.

Et enstemmig kommunestyre vedtok at Sortland kommune skal overta ansvaret for de resterende 31 gatelysene i Holmstaddalen. Her fra venstre: varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp), ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) og rådmann Randi Gregersen.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Det er Holmstaddalen Bygdelag som hittil har hatt ansvaret for de 31 gatelysene. I et brev datert 18. november 2018, søker bygdelaget om at Sortland kommune overtar strømutgiftene ved de siste 31 gatelysene.

– De første 30 lysene langs traseen, ble tent i januar i 1993. Disse overtok kommunen drift og vedlikehold av. Nå ønsker vi at kommunen overtar resterende lyspunkter, skrives det.

Gatelysene ble satt opp og bekostet av innsamlede midler, men det pekes på at siden Holmstad er en bygd i vekst, bidrar dette til økt biltrafikk gjennom Holmstaddalen.

– Vi er bekymret for de myke trafikantene, sin blir påvirket av dette. Da tenker vi spesielt på skolebarn i og langs veien og andre myke trafikanter langs FV 951, som for øvrig har 80 km-sone. Vi tenker også på den økende elgstammen her, som har daglige trekk over veien og vi ser flere nesten-uhell på grunn av dette. Disse store dyrene er det virkelig viktig å få øye på i god tid, skrives det.

Videre skrives det at det er økende trafikk i forbindelse med vindmølleparken.

– Slik det ser ut nå, kan det se ut som at vi må stenge av lysene i løpet av vinteren, da det ikke er flere oppsparte midler i laget til å betale faktura. På bakgrunn av overnevnte ber vi derfor at kommunen overtar strømutgiftene og vedlikehold, skriver bygdelaget.

Da saken var oppe i formannskapet 6. juni, vedtok formannskapet rådmannens innstilling om at kommunen overtar de 31 gatelysene.


Rådmannens innstilling
  1. Sortland kommune vedtar overtagelse av 31 gatelys langs fv 951 i Holmstaddalen fra Holmstaddalen bygdelag.
  2. Tiltaket finansieres innenfor eksisterende ramme.