– Gratis skolemat en gang i uka er en god start

Arbeiderpartiet i Sortland har gratis skolemat som er av sine hjertesaker. – At vi nå innfører skolemat en dag i uka er en god start, sier Tove Mette Bjørkmo og Lill-Kristin Johannessen.

Lill-Kristin Johannessen og Tove Mette Bjørkmo i Sortland Ap er glade for innføring av skolemat en dag i uka, som et tiltak som vil ha mange positive effekter.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Sortland Arbeiderparti er fornøyd med kommunestyrevedtaket som ble gjort forleden, der det var en sosial profil på budsjettreguleringene som ble gjort.


Budsjettregulering:

Gir penger til skolemåltid, IT-utstyr og tilskudd til økt lærertetthet

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland, ble blant annet gitt tilskudd til skolemåltid i barneskolen, IT-utstyr for 8. klassene og tilskudd til økt lærertetthet i kommunen, vedtatt.

 

– Skolemat blir det en dag i uka. Målet er at vi skal få gratis skolemat hver dag, det er målsetninga. Nå har vi en start også skal vi evaluere det etter å ha gjennomført dette i ett år, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Fellesskap og trivsel

– Dette har vært en hjertesak for partiet, fordi vi tenker at dette bidrar til fellesskap og trivsel og læring. Det at man spiser sammen i et felles måltid det vil absolutt fremme et felleskap mellom elevene. Og det at alle får delta, fordi det skal være gratis, sier Lill-Kristin Johannessen.

At tiltaket skal være gratis, er viktig.

– Det er viktig at alle skal ha muligheten og at det skal være et likt tilbud til alle. Det ligger veldig mye i det, sier Bjørkmo.

Fra talerstolen i kommunestyret fortalte Turid Abelsen om opplevelsen da hun kom og serverte gryterett til 7. klasse. Da hun spurte elevene om de var fornøyde, ble hun møtt av jubel.

– Tilbakemeldingen hun fikk var at om så det var en dag i uka så var det kjempemessig, de var så fornøyde med å få det avbrekket, sier Bjørkmo.

Finner sin metode

– Vi tenker at skolen finner ut hvordan de vil gjøre det og finner sin metode å gjøre dette på. Jeg tror det har god effekt og at det blir spennende, sier hun.

Lill-Kristin Johannessen har også god tru på skolemat, og den positive effekten det vil ha.

– Bare det å samles rundt bordet hjemme, vi vet jo selv hvor trivelig det er, i stedet for å sitte alene å spise. Da vi hadde skolekjøkken så spiste vi etterpå den maten vi hadde laget sammen, det var kjempefint og et høydepunkt i uka.

– Det å kunne glede seg til den dagen å gå på skolen, fordi man vet at i dag er det felles måltid det kan også være et høydepunkt. Som fremmer trivsel, sier Bjørkmo.

Tverrpolitisk enighet

I barnehagene er det felles måltider, men der med et element av foreldrebetaling.

– Skolen er obligatorisk og dermed må det være gratis, sier Bjørkmo, som understreker at på det er tverrpolitisk enighet blant alle partiene om at skolemat er vikitg. Det uenigheten består i er om man skal ta betalt fra elever, eller om dette skal være et gratis tilbud.

Sunt kosthold påvirker kropp og hode, og det å få inn gode vaner tidlig har stor betydning.

– Begrunnelsen fordi man ønsker denne skolematen er fordi man tenker at det jevner ut endel sosiale helseforskjeller. De fleste unger har gode matpakker med seg. Skolen som arena kan legge til rette for de gode vanene, og på sikt er det slik at de gode vanene man får med seg som liten, de varer livet ut, sier Lill-Kristin Johannessen.

Viktig å lære om sunt kosthold

– Det å få den læringa, hva et sundt kosthold er, at man også får vite det gjennom skolen tror jeg er viktig. Sunt kosthold er en del av ei helhetlig læring, sier Bjørkmo.

Nå som det skal bygges nye skoler i Sortland, blir det også gode forhold og rammer for et felles måltid som en del av skolehverdagen. I budsjettreguleringen ble det gitt 350.000 kroner til innføring av gratis skolemat en dag i uka.

– Og om man skulle tatt betaling, så er det de som absolutt har behov for det som faller utenfor. Om noen elever skal stå ute og gjøre andre ting, mens de andre er inne og spiser, da faller hele poenget bort. Vi mener at skal det være rettferdig og likt for alle, så må det være gratis, slår Bjørkmo fast.