– Innspillet er godt, men det kommer for sent og til feil adressat

Tove Mette Bjørkmo påpeker at strekninga mellom Strand og Sigerfjord allerede er ferdig regulert, og at innspill om å legge gang- og sykkelvei langs sjøen dermed kommer for sent.

Tove Mette Bjørkmo vil jobbe for at strekningen rv 85 fra Sigerfjordkrysset til Sortlandsbrua skal inn i NTP og finansieres som eget prosjekt.   Foto: Marius Birkeland

Sortland

I formannskapet torsdag skal det gis en orientering om gang- og sykkelvei langs den kommunale veien inne i selve Sigerfjord. Det er kommualsjef for plan og utvikling, Ann-Kristin Vinje som skal gi orienteringen om status, framdrift og grunnervervelse.

– Det er den kommunale veien i Sigerfjord som vi skal orientere om. Veien mellom Strand og Sigerfjord som er i utspillet fra MDG er riksvei, og er den delen av Hålogalandsveien som er tatt ut. Vi har ingenting med å orientere om andre sine veier. Man må holde tunga rett i munnen når det gjelder veiene, sier Bjørkmo.


– Har like stor sjanse som alle andre veiprosjekter

Dagfinn Olsen (Frp) i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og mener forslaget om å få finansiert gang- og sykkelvei langs riksvei 85 som eget prosjekt bør oversendes fylket så raskt som mulig.

 

Falt ut av Hålogalandsveien

Hun påpeker om at det er skrevet mye om gang- og sykkelvei fra Sigerfjordkrysset til Sortlandsbrua, men at dette dessverre er den delen av riksveien som falt ut da regjeringa valgte å kutte i pakken til Hålogalandsveien.


Foreslår gang og sykkelvei langs sjøen mellom Strand og Sigerfjord

Sykkelveien som planlegges mellom Strand og Sigerfjord kan gjøres til en attraksjon. Det mener MDG, som foreslår å legge denne med en plassering langs sjøen.

 

– Sannes kan ikke feilinformere befolkningen på den måten som skjer nå. Vi må sørge for å informere riktig og til rett adressat. Veistrekninga Sigerfjordkrysset- Sortlandsbrua er ferdig regulert, og MDG må passe på og komme med innspill når slike saker er ute på høring, sier hun.

– Partiet må følge de prosessene som skjer, det er et godt innspill men det kommer alt for sent fordi denne saken er ferdig vedtatt i kommunestyret, sier hun.

Til samferdelsministeren

Også fra regjeringens side er saken ferdig behandlet, da man valgte å korte inn Hålogalandsveien, slik at prosjektet nå får start fra Langvassbukt, i stedet for fra Sortlandsbrua.

– MDG sitt innspill hører dermed hjemme enten hos samferdselskomiteen eller så må de henvende seg til samferdselsministeren. For dette er den eneste riksveien vi har i Sortland. Og det er den vi dessverre ikke fikk noen penger til, sier hun.

Spiller inn til nasjonal transportplan

Gang og sykkelvei fra Strand til Sigerfjordkrysset er imidlertid mer aktualisert enn noensinne, med skolestruktur i Sortland der man ønsker å bygge ny skole på Strand til 2027.

– Derfor har jeg løftet opp saken, at dette bør komme med en egen finansiering i og med at det ikke ligger inne som en del av Hålogalandsveien. Jeg vil også jobbe videre med denne strekningen opp mot Nasjonal Transportplan (NTP), sier Bjørkmo.

Hun tilføyer at det ikke er store summer som skal til for å få en sammenhengende gang- og sykkelvei.

– Det er «peanuts» i forhold til Hålogalandsveien, som har en kostnadsramme på åtte til ti milliarder. Veistrekningen er kort, og brua er ferdig regulert slik at man ikke behøver noen prosjektering. Fra Sigerfjorden til man møter gang- og sykkelvei på Strand er det en liten bit og den er ikke stor i sum. Med litt politisk velvilje så skal dette gå fint å få til, slår Bjørkmo fast.