Tydelige kjønnsforskjeller kom frem i formannskapet:

Kvinnene sa ja til at rådmannen skal hete kommunedirektør. Mennene sa nei.

På forslaget fra ordfører Tove Mette Bjørkmo om at rådmannstittelen i Sortland skal døpes om til kommunedirektør, var det slett ikke alle som syntes det var en gode idé.

Spørsmålet er om Sortlands nåværende rådmann, Randi Gregersen, også blir hetende rådmann i fremtiden, eller kommunedirektør.  Foto: Vidar Eliassen

Sortland

– Dette handler om at vi ønsker å ha en kjønnsnøytral betegnelse, noe kommunedirektør er. Det er også den tittelen som er den nye betegnelsen på rådmannsstillingen landet rundt, sa Bjørkmo til formannskapet.

Rødts Christoffer Ellingsen var derimot uenig i at kommunedirektør var en passende tittel for en rådmann.

– Jeg mener at rådmannen skal hete rådmann. Begrunnelsen er ideologisk. Benevnelsen direktør blir av mange oppfattet som og knyttet til noe som er kommersielt. Dette er en del av trenden for å omdanne kommunal og offentlig virksomhet til å bli en del av det kommersielle, noe Rødt er mot, sa han.

Høyres Roar Wessel Olsen var også uenig i rådmannen fortsatt bør hete rådmann, uavhengig av om det er en kvinne eller mann som innehar embetet.

–  Det er litt flaut at mennene argumenter for én ting her, og kvinnene noe annet. Jeg synes at rådmannstittelen skal bestå, for den er veldig innarbeidet, og da vet alle hvem vi snakker om.  Jeg tror at kommunedirektør kan være litt forvirrende og bidra til at ikke alle klarer å skille de ulike titlene i kommunen fra hverandre, sa han.

Karl Erling Nordlund fra Senterpartiet, støttet heller ikke forslaget fra ordføreren.

– Argumentet med at man skal ha en kjønnsnøytral tittel er jeg med på, men jeg synes ikke vi har et godt nok alternativ i dag, sa han.

Beate Bø Nilsen fra Høyre, var litt oppgitt over de mannlige medlemmenes argument for hva som er den beste tittelen fremtidens rådmenn bør ha.

– Dette er en mann-kvinnesaksdebatt. Kommunedirektør er en kjønnsnøytral tittel som gjør at folk vet hva som er forskjellen på hvem som er kommunalsjef og hvem som er rådmann, slo hun fast.

– At vi får en kjønnsnøytral tittel er veldig viktig. Ordet direktør har ingenting å gjøre med kapitalisme, la hun til.

Forslaget fra ordføreren ble vedtatt. Samtlige av de fire som stemte mot, var menn. Så gjenstår det å se hva kommunestyret sier når saken etter hvert skal opp der.