Nærmere skibu på Sortland. Vedtok å bruke 200.000 på tomt i Vestmarka

Torsdag vedtok formannskapet i Sortland at det skal tas 200.000 kroner fra disposisjonsfondet. Summen skal brukes på tomta i Vestmarka, der den fremtidige skibua skal bygges.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Sortland

På den måten slipper Sortland og omegn skiklubb og Sortland Røde kors, å betale for tomta. Vedtaket var også i tråd med det ordfører Tove Mette Bjørkmo sa til VOL tirsdag:

– Sortland og omegn skiklubb og Sortland Røde Kors har bedt kommunen om å avhende en tomt som skal brukes til å bygge ei ny skibu. I utgangspunktet er det slik at de ber om å få tomta fra Sortland kommunen, men kommunen har ikke lov til å gi fra seg en gratis tomt. Derfor har rådmannen innstilt på å avhende tomta til en verdi av 200.000 kroner. Så kommer rådmannen med et tilleggsforslag, slik at dette blir en regnskapsteknisk sak. Det betyr at foreningene slipper å betale for tomta. Begrunnelsen for at vi går inn for dette, er at det er et godt prosjekt som kommer Sortlands og Vesterålens innbyggere til gode, sa hun blant annet da.


Samarbeid i Sortland:

Skal bygge ny storstue ved porten til utmarka

I et samarbeid mellom Sortland kommune, Sortland Røde Kors og Sortland og omegn skiklubb, vil det mest sannsynlig stå ferdig ei ny storstue ved porten til utmarka om halvannet år. Dette blir bestemt i formannskapet torsdag.

 

Vedtaket ble enstemmig vedtatt i formannskapet, der det var stor velvilje for at dette er en riktig ting å gjøre.  Høyres Marthe Hov Jacobsen tror at mange får glede av skibua når den etter hvert kommer opp.

– Jeg synes at dette er et godt eksempel på hva man kan få til i felleskap. Dette er et bygg som mange vil få glede av i fremtiden, sa hun.